Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Tillämpad markvetenskap, avancerad kurs, 5,0 hp

Kursplan

Kurshemsida

Mark- och vattenrelaterade frågor i verkliga, aktuella projekteringssituationer tas upp i form av fallstudier. Föreläsningar av inbjudna miljökonsulter och individuella fördjupningsuppgifter och är viktiga inslag i kursen. Exempel på frågor som kan behandlas är växtbäddar på bjälklag, storskalig restaurering, dagvattenhantering, hantering av förorenad mark samt värdering av mark för olika användning. Kursen samordnas till en del med Markprojektering, avancerad kurs.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom landskapsarkitektur och/eller landskapsplanering samt 15 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska A

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

11 250 SEK

Tid

26 mar - 1 jun 2012, 35%, Dag

Nivå
Avancerad
Ämnen
Markvetenskap, Landskapsarkitektur
Anmälningskod
SLU-40060
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Sigrun Dahlin
Telefon: 070-6712299
Epost: Sigrun.Dahlin@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen