Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mikrobiologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biogasprocessens Mikrobiologi

Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt material genom komplexa mikrobiella processer.

Detta sker i naturen men också i kontrollerade bioreaktorer. Metanbildning i naturen är ofta ett problem då metan är en stark växthusgas. Biogasteknologin erbjuder däremot en unik möjlighet att lösa flera miljörelaterade frågor som, avfallsbehandling, produktion av förnyelsebar energi och näringsåterförsel mellan stad och land. Fortfarande finns många frågor kvar att lösa för en effektiv användning av tekniken  i praktiken och också för att minimera metanavgången i naturliga miljöer.

För att producera biogas behövs ett komplext samhälle av aktiva mikroorganismer. Foton: Anna Schnürer, Ingo Ecke och Lars Haag

Vårt mål är att  förstå sambandet mellan mikrobiologi och metanbildning. Vi vill hitta lösningar för en optimerad biogasproduktion med högre avkastning och förbättrad processstabilitet och strategier för en minskad metanbildning i naturliga miljöer. Vi kombinerar forskning i laboratorium med studier i industriella biogasprocesser och studerar också metanbildnings-processen i olika naturliga miljöer, som t.ex i våmmen hos kor,  mark och sediment.

Forskningen sker i samarbete med nationella och internationella universitet, samt med näringslivet och branschorienterade organisationer

Kontakta oss om du är intresserad av att diskutera biogasfrågor eller vill vara partner i något av våra biogasprojekt. Vi är också engagerade i seminarier och kurser, och kan hjälpa till med processutvärderingar och analyser.

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt. Vi berättar också om våra aktivieter i biogasbloggen..

Läs mer om våra Samarbetspartners

I vårt laboratorium utvärderar vi olika substrat och processbetingelser. Foton: Ingo Ecke (foto 1 och 2) och Li Sun (mitten).

 

Personal

Biogasgruppen vid Institutionen för mikrobiologi. Foto: Simon Isaksson

Gruppledare

Professor Anna Schnürer

Forskare

Bettina Müller

Post docs

Maria Westerholm

Doktorander

Karin Eliasson (industridoktorand)
Tong Liu
Li Sun

Färdiga doktorander ej kvar i gruppen

Jan Moestedh  (Nu vid Tekniska verken)
Kajsa Risberg
Lotta Levén (Nu vid JTI)

Karin Nyberg (Nu vid Livsmedelverket

Associerade doktorander

Rebecka Danielsson, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
Linn Solli, UMB, Norge

Tekniker

Maria Erikson

Forskningsassistent

Simon Isaksson


Läs mer

Våra pågående biogasprojekt

Publikationslista

Samarbetspartners

Biogasforskning vid SLU

Biogasportalen 

Forskarskolan bioenergi

Sidan uppdaterad: 2015-08-26. Sidansvarig: anna.schnurer@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen