Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SBT

SBT är en helt ny institution vid fakulteten för skogsvetenskap och består av den tidigare enheten för biomassateknologi och kemi, avdelningen för skogsteknologi från institutionen från skoglig resurshushållning, samt delar från institutionen för skogens ekologi och skötsel. Institutionen bildades den 1 januari 2013 och motiveringen var bland annat att:

”Den svenska skogsnäringen arbetar idag i riktning mot en mer högförädlande och kunskapsintensiv verksamhet. Innovativ produktutveckling baserad på skogens biomaterial efterfrågas, med eller utan materialförädling, samtidigt som det krävs en fortsatt teknologisk utveckling kring hur skogens råvaror på ett mer kostandseffektivt och hållbart sätt produceras, skördas, transporteras och förädlas. För att bidra till denna utveckling bör fakulteten tydliggöra och satsa på området.”

SBT ska på en internationellt högklassig nivå utföra grundutbildning, forskning och forskarutbildning i samverkan med samhälle, skogsbruk och industri som bidrar till en utvecklad biobaserad ekonomi med skogens biomaterial som en viktig resurs. Fokus är främst värdekedjor inom den biobaserade industrin där olika komponenter i skogens biomaterial karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, nyttjas och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogens ekosystemtjänster förvaltas hållbart.

Bildcollage planta skogsmaskin glaskolv


Aktuella händelser

Fredagen 5 december kl. 10.00
Disputation
Biomass characterization using NIR, XRF XAS and STXM
MSc Mikael Thyrel, SBT
Plats: Björken, våning 6

Fredagen 5 december kl. 13.00
Disputation
Technology and systems for efficient stump harvesting under ecological restrictions
Jägmästare Simon Berg, SBT
Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), våning 6

Adresser

Besöksadresser

SBT
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

BTC
Verkstadsgatan 22
904 32 Umeå

Postadress

 
SLU
Skogens biomaterial och teknologi
901 83 Umeå
 


Prefekt: Michael Finell

090-7868796, 070-5338757

Stf. Prefekt: Urban Bergsten

090-7868354, 070-5865638

Kontaktperson BTC: Sylvia Larsson

090-7868790

Webbansvarig: Josefina Nyström


Nyheter

2014-11-26 -  Flugan som gör skiten till mat
Matrester från SLU:s matsal i Ultuna har blivit föremål för ett spännande forskningsprojekt. I stället för att resterna rötas eller komposteras ska de bli mat till ett gäng hungriga fluglarver.
2014-11-26 -  Nya nummer av Fakta Skog
Läs om utbildningsbistånd i Etiopien, ny älgförvaltning, skogsarbetets humankvalitet, samt rester från tillverkning av biodrivmedel i den senaste utgåvorna av Fakta Skog.
2014-11-26 -  Agrarhistoria till Stad och land
Avdelningen för agrarhistoria vid institutionen för ekonomi ska från och med 1 januari 2015 organisatoriskt tillhöra institutionen för stad och land.
 
Sidan uppdaterad: 2014-10-16. Sidansvarig: Josefina.Nystrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen