Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skogens produkter

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Virkeslära

Virkeslära är en länk mellan skogsbruket och den industriella förädlingen och ämnet är ett för skogsfakulteten unikt område. Det skiljer sig från träteknologi, träkemi och trämateriallära genom sin koppling över hela förädlingskedjan från skogen till industrin. Genom kunskap om de tillväxtförutsättningar, de skötselåtgärder och den övriga påverkan som träden i ett skogsbestånd har utsatts för kan en rad virkesegenskaper beräknas. Eftersom många värdekedjor grundläggs i skogen krävs kunskaper och verktyg för att kunna nå hög effektivitet i tillredningen och fördelningen av skogens produkter med hänsyn till trädens och beståndens egenskaper, priser mm.

Kontakt: Nasko Terziev

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2015-08-11. Sidansvarig: hans.fryk@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen