Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskning vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Dr Anna Berlin extraherar DNA från rostsvampar. Foto: Cajsa Lithell.

Vi utför både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av växtsjukdomar i fält. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i BioCentrum. Institutionens personal består 2014 av sju professorer, ca 28 forskare och 18 doktorander samt 6 post docs som tillsammans med den tekniska personalen har en bred kompetens inom både molekylär och ekologisk mikrobiologi.

Läs mer om våra forskningsområden:


 

Läs mer


LÄNKAR:

SCATA - Ett verktyg som analyserar sekvenserat material från mikrobiella samhällen. 

SkogsSkada

 JGI-DOE Joint Genome Institute

Sidan uppdaterad: 2016-03-18. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen