Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Mikrobiella interaktioner

Olika typer av mikroorganismer studeras ofta i separata system, ibland till och med på skilda universitetsinstitutioner! Allt mer tyder dock på att interaktioner mellan olika mikroorganismer sker konstant nere i jorden. De här interaktionerna spelar en stor roll för näringsomsättningen och andra viktiga processer. Vi driver flera olika forskningsprojekt där vi undersöker samspelet mellan olika typer av mikroorganismer,.

Interaktioner mellan mykorrhiza och saprotrofiska svampar kan till exempel vara viktigt för omsättningen av kol och andra näringsämnen i våra nordliga skogar. Konkurrensbalansen mellan de här svamptyperna kan störas av gallring och skogsavverkning, genom skörd av olika typer av biobränslen eller till och med genom en enkel jordprovtagning.


Bilden till höger: Förflyttning av fosfor i ett mikrokosm med en saprotrofisk (längst ned t.h.) och en ektomykorrhizasvamp (längst upp t.h) åskådliggjord med hjälp av en radiaktiv fosforisotop. Foto: Björn Lindahl. 

Interaktioner mellan svampar och bakterier kan ha konsekvenser för svampars samspel med mineraler i marken såväl som i organiska substrat och växter. Det i sin tur kan leda till förändringar av nedbrytningshastighet, vittring av minerala substrat eller kolonisering av symbiotiska mykorrhizasvampar.

Till vänster: Svamphyfer med associerade bakterier som bryter ned mineraler, Foto: Anna Rosling.Till höger: Bakterier som sitter på svamphyfer infärgade med en fluoroscerande färg. Foto: Jonas Toljander.

Interaktioner mellan växter och mikrober kan spela en betydande roll för hur  växter reagerar på torka och stress orsakad av näringsbrist. Bakterier och svampar kan spela en central roll i biologisk bekämpning av växtsjukdomar, genom att stimulera växternas tillväxt och öka toleransen för torka.

Tillväxten av vissa växtarter kan stimuleras av bakterier. Foto: Saraswoti Nepuane.

 
Sidan uppdaterad: 2015-04-13. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen