Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Mykorrhiza

Vår forskning handlar både om ektomykorrhizasvamp i skogen såväl som arbuskulär mykorrhiza i jordbruks- och gräsmark.

Vi försöker svara på frågor som rör allt från genetiska interaktioner till frågor upp på ekosystemnivå. Vi använder olika molekylära metoder för att undersöka alla aspekter av mykorrhizaekologi, fysiologi och taxonomi.

Genom att utsöndra enzymer och andra metaboliter interagerar mykorrhizasvampar med sin omgivning. De spelar en enormt viktig roll för träd och växters näringsupptag och kan även skydda mot torka och patogener. Vi arbetar med grundforskning om mykorrhizasvampars biologi och försöker därigenom besvara frågor om hållbart jordbruk och skogsbruk, bevarande av biologisk mångfald och miljöskydd.

Läs mer om mykorrhiza är på Wikipedia.

 

Kontaktperson

Roger Finlay


Exempel på projekt inom området

BACCARA - Hur påverkas de europeiska skogarnas mångfald och hur påverkas produktiviteten av klimatförändringarna? Det här EU-projektet utvecklade verktyg till skogsförvaltare och beslutsfattare som kan användas för att svara på de här frågorna.

The Evolution Canyon project (EC)

Ecofinders

LITCOAST 


Sök efter publikationer

 

Sidan uppdaterad: 2015-04-13. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen