Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Enzymer och metaboliter

Växt-associerade mikroorganismer kan producera enzymer och diverse metaboliter som påverkar cellers struktur och funktion hos växter och andra mikrober.

Dessa enzymer och metaboliter kan gemensamt kallas för effektorer, och studier av deras reglering och funktion under mikrobiella interaktioner är viktigt för att uppnå en djupare förståelse för biologisk bekämpning. Vi använder genetisk transformering, funktionell och jämförande genomik samt evolutionära metoder för att studera cellväggsnedbrytande enzymer och deras roll inom biologisk bekämpning. I vår forskning fokuserar vi på kitinaser från bakterier och svampar. HPLC och mass-spektroskopi används för att identifiera och studera metaboliter och deras funktion i interaktioner mellan bakterier och svampar, och för mikrobiella biofilmer. Vi arbetar med flera olika arter som används inom biologisk bekämpning såsom Trichoderma, Clonostachys, Serratia och Paenibacillus, men också med modellorganismer som Neurospora och Aspergillus.

En molekylär modell av ett kitinas-enzym. Bild: Magnus Karlsson.

 
Sidan uppdaterad: 2015-04-08. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen