Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Jämförande genomik inom släktet Serratia

Fyra isolat av Serratia sp. som isolerats från raps och fräken genomsekvenseras inom detta projekt. Genom fält- och växthusförsök har bakterierna visat sig vara tillväxtbefrämjande hos raps och de har även en hämmande effekt på växtpatogener. Vi studerar effekterna i ett genomperspektiv i samarbete med Joint Genome Institute, Department of Energy, USA. Genuttryck av interaktioner mellan bakterierna och växtpatogener studeras med hjälp av storskalig sekvensering.

Bakterier från släktet Serratia som växer på agarplattor (foto av Saraswoti Neupane). 

Vi arbetar med projektet:

Nils Högberg (kontaktperson)
Sadhna Alström (kontaktperson)
Roger Finlay
Björn Andersson
Saraswoti Neupane
Externt samarbete: JGI

 

LÄNKAR:

JGI (the Joint Genome Institute)

Improving industry through nature (populärvetenskaplig artikel på engelska)


LÄS MER OM LIKNANDE PROJEKT:

Bakteriers antagonism mot växtpatogener i ett genomperspektiv

Jämförande bakteriegenomik

Jämförande svampgenomik 


Sök efter PUBLIKATIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2013-12-13. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen