Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Jämförande genomik inom släktet Serratia

Bakterier från släktet Serratia som växer på agarplattor. Foto: Saraswoti Neupane. 

Fyra isolat av Serratia sp. som isolerats från raps och fräken genomsekvenseras inom detta projekt. Genom fält- och växthusförsök har bakterierna visat sig vara tillväxtbefrämjande hos raps och de har även en hämmande effekt på växtpatogener. Vi studerar effekterna i ett genomperspektiv i samarbete med Joint Genome Institute, Department of Energy, USA. Genuttryck av interaktioner mellan bakterierna och växtpatogener studeras med hjälp av storskalig sekvensering.

 
Sidan uppdaterad: 2015-04-08. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen