Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Växtpatologi

Vi undersöker växtpatogena svampar, bakterier, virus och nematoder i lantbruksgrödor. Syftet är att kunna förstå hur patogenerna sprids, infekterar, föröka sig och överlever. Denna kunskap används för att studera dynamiken i samspelet mellan patogen, värdväxt och miljö, vilket är ett centralt perspektiv för ämnet växtpatologi. Forskningen är också inriktad på hur andra icke-patogena mikroorganismer interagerar med växter och patogener i olika odlingssystem.

En väsentlig del av vår verksamhet är utbildning i växtpatologi på SLUs grundutbildningsprogram i Uppsala samt publicering av information om växtsjukdomar i Faktablad Växtskydd.

 

Våra forskningsområden


Klimatförändring och hot från växtsjukdomar 

Vilka växtsjukdomar kommer att orsaka problem som en följd av globala klimatförändringar?

Växtpatogeners populationsgenetik

Hur påverkas växtpatogener av sättet vi odlar våra grödor på?

IPM och växtskydd 

Ökad kunskap om växtpatogeners biologi är nödvändig för en ekonomiskt och ekologiskt uthållig växtproduktion.

Växtpatogeners epidemiologi

Att veta hur snabbt växtsjukdomar utvecklas och sprids är nödvändigt för att utveckla moderna, miljövänliga kontrollåtgärder.

Mykotoxiner  

Även om en gröda ser bra ut kan den förstöras av toxiner som produceras av svampar.

Växt - patogen interaktioner

Hur påverkar de molekyler, som produceras av patogener, växten under en infektion?

Växtpatologilänkar

Plant Pathology Links of interest at SLU

General Plant Pathology Links

  • Systematic Botany and Mycology Fungal Database
  • American Phytopathological Society homepage including their journals on-line (for computers at Ultuna). Needs cookies enabled!!!
  • EcoPort homepage
  • Index Fungorum homepage

Miscellaneous

 

 
Sidan uppdaterad: 2015-08-26. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se