Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Mykotoxiner

Bildningen av mykotoxiner i en gröda är en osynlig process som kan leda till allvarliga problem i både livsmedel och foder.

I spannmålsgrödor, inklusive majs, bildas mykotoxinerna framförallt av arter inom släktet Fusarium. Om toxinnivåerna överskrider definierade gränsvärden kan grödan inte längre nvändas för som mat för människor eller djur. Den hygieniska kvaliteten hos foder kan också försämras på grund av svampar som framkallar allergi.

Axfusarios i vete. Foto: Magdalena Grudzinska Sterno.

Målen med vår forskning är att:

  • Identifiera och kvantifiera nyckelfaktorer som påverkar bildningen av mykotoxiner från Fusarium-arter och andra svampar i spannmål. Sådana faktorer kan t.ex. vara växtföljd, jordbearbetningssystem, sorter som odlas och väderleken. 
  • Kartlägga svampfloran i hösilage där utveckling av mögel kan leda till mykotoxinförekomst eller andra negativa effekter på kvaliteten, och bedöma den hygieniska kvaliteten.
  • Undersöka mykotoxiners roll i interaktioner mellan svampar. Vi arbetar med resistensmekanismer i Clonostachys rosea mot mykotoxiner bildade av Fusarium-arter, och vad detta innebär för resultatet av biologisk kontroll.
 

Kontaktperson

Annika Djurle


Länkar

Sök efter publikationer

Kurser

Konidier av Fusarium sp. Foto: Annika Djurle.

 

Axfusarios i vete. Foto: Magdalena Grudzinska Sterno.

Sidan uppdaterad: 2015-04-14. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se