Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Växt - patogen interaktioner

Växter har under evolutionen samexisterat med såväl skadliga som gynnsamma mikroorganismer, vilket lett till att de har utvecklat alltmer raffinerade system för försvar och igenkänning.

Generellt är varje växtart resistent mot majoriteten av växtpatogener, men kan samtidigt tillåta kolonisation av exempelvis mykorrizasvampar. Patogenerna har i sin tur hittat sätt att undvika igenkänning, och har också utvecklat system för att tåla eller manipulera växtens försvarsreaktioner. En fullständig förståelse av dessa interaktioner på en molekylär nivå är ett av växtpatologins mål, och kommer i längden hjälpa oss att utveckla optimala strategier för varje sjukdom.

Simmande zoosporer av Phytophthora pisi som ansamlas på en ärtrotspets. Foto: Fredrik Heyman.

De olika proteiner och andra ämnen som patogener använder för att manipulera värden under infektion kallas gemensamt för effektorer. Vi är intresserade av när och hur dessa produceras, och deras funktion i växten. Jämförelser av effektorgener mellan olika patogener kan ge oss viktiga insikter i växtpatogeners evolution och hur nya sjukdomar uppstår.

Exempel på projekt om växt- och patogeninteraktioner


Secreted proteins in fungal parasitic interactions for feed, food and non-food industry
Kontaktperson: Dan Funck Jensen

A new root rot of pea caused by Phytophthora sp.
Kontaktperson: Fredrik Heyman

Secreted proteins in oomycete-host interactions.
Kontaktperson: Fredrik Heyman

 

Kontaktperson

Sidan uppdaterad: 2014-06-24. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen