Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Växt - patogen interaktioner

Växter har under evolutionen samexisterat med såväl skadliga som gynnsamma mikroorganismer, vilket lett till att de har utvecklat alltmer raffinerade system för försvar och igenkänning.

Generellt är varje växtart resistent mot majoriteten av växtpatogener, men kan samtidigt tillåta kolonisation av exempelvis mykorrizasvampar. Patogenerna har i sin tur hittat sätt att undvika igenkänning, och har också utvecklat system för att tåla eller manipulera växtens försvarsreaktioner. En fullständig förståelse av dessa interaktioner på en molekylär nivå är ett av växtpatologins mål, och kommer i längden hjälpa oss att utveckla optimala strategier för varje sjukdom.

Simmande zoosporer av Phytophthora pisi som ansamlas på en ärtrotspets. Foto: Fredrik Heyman.

De olika proteiner och andra ämnen som patogener använder för att manipulera värden under infektion kallas gemensamt för effektorer. Vi är intresserade av när och hur dessa produceras, och deras funktion i växten. Jämförelser av effektorgener mellan olika patogener kan ge oss viktiga insikter i växtpatogeners evolution och hur nya sjukdomar uppstår.

Exempel på projekt om växt- och patogeninteraktioner

Secreted proteins in fungal parasitic interactions for feed, food and non-food industry

A new root rot of pea caused by Phytophthora sp.

Secreted proteins in oomycete-host interactions.

 

Kontaktperson

Fredrik Heyman


Länkar

Sök efter publikationer

Kurser

Examensarbeten

Expression patterns of pathogenicity genes during Phytophthora pisi infection of pea roots
Sara Hosseini

Närliggande forskning vid institutionen

Interaktioner mellan svampar och träd

Ärtor infekteras av Phytophthora zoosporer i ett experiment. Foto: Sara Hosseini.

Sidan uppdaterad: 2015-04-14. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se