Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Genomevolution

VI undersöker varför ett genom har en viss storlek, vad generna innehåller och varför det finns fler uppsättningar av vissa gener. Vi jämför också arvsmassan hos olika individer eller arter.

Rotröta (Heterobasidion annosum) är den mest destruktiva patogenen i barrskogar på norra halvklotet. Den är användbar inom genomevolutionsforskning eftersom den har ett förhållandevis litet genom. Foto: Jonàs Oliva. 

Vi använder arter från Heterobasidion-artkomplexet (rotrötesvampar) som modellorganismer i vår forskning. Moderna sekvenseringsmetoder, i kombination med rotrötesvamparnas förhållandevis små genom, gör att vi kan kartlägga ett stort antal individer och närbesläktade arter. Därefter undersöker vi hur och varför DNA-sekvenser förändras över tiden.  

Personal:

Mikael Brandström Durling (PhD, kontaktperson)
Kajsa Himmelstrand (doktorand)
Nils Högberg (PhD)
Magnus Karlsson (PhD)
Jan Stenlid (professor)

 

LÄNKAR

SCATA - Ett verktyg som analyserar sekvenserat material från mikrobiella samhällen

JGI (the Joint Genome Institute)

Rotrötans genom 


 Sök efter PUBLIKATIONER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2013-12-16. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen