Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Rottickans genom

Svampar i artkomplexet rotticka, Heterobasidion annosum, är vanliga patogener som orsakar röta i planterade barrträdsbestånd och naturskogar på hela norra halvklotet.

Fruktkropp av rotröta på barrträd. Ungefär 14 % av varje gran som avverkas i Sverige är angripen av någon form av rotröta. Foto: Jonàs Oliva.

Inom flera genomprojekt studerar vi rotrötans evolutionära historia och biologi, däribland utveckling, parning mellan olika svampisolat och sekundär metabolism. Genomprojekt ger oss möjlighet förstå vad det är som framkallar rotröta och förstå hur svampen interagerar med värdträden. Med den ökade kunskapen om rotröta hoppas vi på att i framtiden effektivt kunna kontrollera den här svampsjukdomen.

 

Kontaktpersoner

Sidan uppdaterad: 2015-04-13. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen