Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Rottickans genom

Svampar i artkomplexet rotticka, Heterobasidion annosum, är vanliga patogener som orsakar röta i planterade barrträdsbestånd och naturskogar på hela norra halvklotet.

Fruktkropp av rotröta på barrträd. Ungefär 14 procent av varje gran som avverkas i Sverige är angripen av någon form av rotröta. Foto: Jonàs Oliva.

Inom flera genomprojekt studerar vi rotrötans evolutionära historia och biologi, däribland utveckling, parning mellan olika svampisolat och sekundär metabolism. Genomprojekt ger oss möjlighet förstå vad det är som framkallar rotröta och förstå hur svampen interagerar med värdträden. Med den ökade kunskapen om rotröta hoppas vi på att i framtiden effektivt kunna kontrollera den här svampsjukdomen.

Personal:

Jan Stenlid, Professor 
Åke Olson, Ph.D.
Magnus Karlsson, Ph.D.
Mårten Lind, Ph.D.
Mikael Brandström-Durling, Ph.D.
Kerstin Dalman, Ph.D.
Kajsa Himmelstrand, Doktorand

Våra projekt: 


  • Kartläggningen av genomet hos Heterobasidion irregularis i samarbete med ett internationellt konsortium. Kartläggningen utförs på JGI (the Joint Genome Institute). En version av genomet finns redan tillgängligt.
  • Heterobasidion annosum studeras genom ett stort sekvenseringsprojekt där 23 individer har analyserats med hjälp av Solexa-teknik. Evolutionär historia och aspekter av arvsmassans utveckling kommer att analyseras.
  • Andra arter i artkomplexet som vi kommer att sekvensera hela genomet på inkluderar H. occidentale, H. parviporum och H. abietinum. 

 

Länkar

Heterobasidion v2.0 (JGI)


Utvalda publikationer

Pathogenicity of Heterobasidion annosum
S-P hybrids is determined by mitochondria.

Å. Olson and J. Stenlid. 2001.
Nature 411: 438

Expressed sequences from the
basidiomycetous tree pathogen
Heterobasidion annosum during early
infection.

M. Karlsson et al. 2003.
Fungal Biology and Genetics 39: 51-59

An AFLP-marker based genetic linkage
map of Heterobasidion annosum locating
intersterility genes.
M. Lind et al. 2005.
Fungal Genetics and Biology 42: 519-527

Development of a rapid and simple
Agrobacterium tumefaciens-mediated
transformation system for the fungal
pathogen Heterobasidion annosum.
N. Samils et al.2006.
FEMS Microbiol. Lett. 255: 82-88

Identification of Quantitative Trait Loci
affecting virulence in the basidiomycete
Heterobasidion annosum sensu lato.
M. Lind et al. 2007.
Current Genetics 52: 35-44

Genetics and QTL mapping of somatic
incompatibility and interspecific
interactions in the basidiomycete
Heterobasidion annosum s.l.
M. Lind et al. 2007.
Fungal Genetics & Biology 44:1242-1251

Evolutionary significance of imbalanced
nuclear ratios within heterokaryons of the
basidiomycete fungus Heterobasidion
parviporum
.
T.Y. James et al. 2008.
Evolution 62, 2279-2296
 
Evolutionary history of the conifer root
rot fungus Heterobasidion annosum
sensu lato.
K. Dalman et al. 2010.
Molecular Ecology, in press 

Sidan uppdaterad: 2014-03-04. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen