Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Framtidens skog

Skogen är en av våra allra viktigaste naturresurser och förser oss med konstruktionsmaterial, papper, energi och spelar dessutom en viktig roll för den biologiska mångfalden och vår rekreation. Därför är det mycket oroande att skadesvampar kan orsaka stora skador på våra skogar.

Rotröta orsakad av rotticka (Heterobasidion annosum s.l.) har uppskattats kosta svenska skogsägare 70 miljoner euro årligen, och den senaste epidemin av svampen Gremmeniella abietina år 2001 skadade ca 400 000 hektar tallskog. Foto: Jan Stenlid.

Framtidens skog kommer med stor sannolikhet att utsättas för både ett förändrat klimat samt ett mer intensivt skogsbruk för att kunna möta ett ökad behov av skogsprodukter. Både skogsbruk och klimat kan påverka trädens känslighet för infektion och skadegörarnas förmåga att orsaka sjukdom och skada. Rotticka som orsakar rotröta är ett exempel på en patogen art som har ökad på grund av det moderna skogsbruket. Tillväxten och aktivitet hos patogena svamparter är ofta väldigt känslig för väderfaktorer som temperatur och fuktighet. Gremmeniella abietina är en patogen vars skadeverkning är direkt relaterad till vissa väderbetingelser. Ett förändrat klimat kan också tillåta nya arter, som Dothistroma septosporum, Fusarium circinatum och Diplodia pinea att sprida sig i Sverige. Den förväntade klimatförändringen med ökade temperaturer, ökad nederbörd och en högre frekvens av extremt väder kommer med all sannolikhet att påverka sjukdomsfrekvensen i våra framtida skogar.  

Vi använder en rad olika metoder, från molekylära verktyg till geografiska utbredningsmodeller, för att undersöka dynamiken hos patogena svampar i relation till skogsbruk och klimat. Många av våra projekt ingår i större samarbetsprojekt som t ex Future Forest, BACCARA, ISEFOR och FUNDIV.

Vi som arbetar inom detta område:

Jan Stenlid (Professor)
Rimvydas Vasaitis (Forskare)
Elna Stenström (Forskare)
Johanna Boberg (Forskare)
Jonàs Oliva (Forskare)
Stina Bengtson (Forskare)
Hanna Millberg (doktorand)
Diem Nguyen
(doktorand)

  

Pågående projekt om framtidens skogar


Analys av svampsamhällen i tallbarr
454-sekvensering används för att analysera samhället av patogena och endofytiska svampar i tallbarr i en gradient av tallbestånd genom hela Sverige. Projektet finansieras av Future Forest och BACCARA.
Kontakt: Hanna Millberg och Jan Stenlid

 Chalara fraxinea och askskottsjuka
Projektet omfattar studier av sjukdomsutvecklingen, produktionen av sekundära metaboliter och populationsdynamiken hos Chalara fraxinea.
Kontakt: Stina Bengtson och Pia Barklund

Epidemiology of Dothistroma septosporum in Sweden
Kontakt: Anna Hopkins och Hanna Millberg 

Klimatförändringarnas påverkan på den geografiska utbredningen av patogena svampar
Projektet finansieras av Future Forest och görs i samarbete med SMHI/SWECLIM.
Kontakt: Johanna Boberg och Jan Stenlid

Modellering av infektionsbiologin hos Gremmeniella abietina
Vi har påbörjat arbetet med en Markov Chain Model som beskriver infektionsbiologin hos G. abietina, som är både stokastisk och känslig för väderförhållanden.
Kontakt: Hanna Millberg och Jan Stenlid

Setting the strategy to detect and react against invasive forest pathogens in Sweden
Kontakt: Jonàs Oliva och Johanna Boberg

Preventive and restorative measures to reduce damage on forests – Phythoptora diseases in focus (2013-2015)
The project is funded by SNS. Read more on the SNS webpage.
Kontakt: Jan Stenlid

 

Avslutade projekt om framtidens skogar


Risk assessment and establishment of a system to address potential pathogens in Nordic forestry as a result of climate change (2012). Projektet finanierades av SNS.

Kontakt: Johanna Boberg & Anna Hopkins


Rotstand-modellen - en modell som utvecklats för att beräkna omfattningen av skador orsakade av rotticka, Heterobasidion annosum.
Kontakt:
Jonàs Oliva och Jan Stenlid

 

Utvalda publikationer

Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe. A. Santini…J. Stenlid. 2012. New Phytologist.

Fler Publikationer


Länkar

BACCARA

DIAROD (Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma)

FunDivEurope

Future Forest

ISEFOR

PERMIT (Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport)


Rapporter

The SNS report


Kurser

Ekologi och förvaltning av sjukdomar och skadedjur hos skogsträd 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2013-12-16. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen