Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Framtidens skog

Skogen är en av våra allra viktigaste naturresurser och förser oss med konstruktionsmaterial, papper, energi och spelar dessutom en viktig roll för den biologiska mångfalden och vår rekreation. Därför är det mycket oroande att skadesvampar kan orsaka stora skador på våra skogar.

Rotröta orsakad av rotticka (Heterobasidion annosum s.l.) har uppskattats kosta svenska skogsägare 70 miljoner euro årligen, och den senaste epidemin av svampen Gremmeniella abietina år 2001 skadade ca 400 000 hektar tallskog. Foto: Jan Stenlid.

Förändrat klimat och skogsbruk leder till nya sjukdomar

Framtidens skog kommer med stor sannolikhet att utsättas för både ett förändrat klimat samt ett mer intensivt skogsbruk för att kunna möta ett ökad behov av skogsprodukter. Både skogsbruk och klimat kan påverka trädens känslighet för infektion och skadegörarnas förmåga att orsaka sjukdom och skada. Rotticka som orsakar rotröta är ett exempel på en patogen art som har ökad på grund av det moderna skogsbruket. Tillväxten och aktivitet hos patogena svamparter är ofta väldigt känslig för väderfaktorer som temperatur och fuktighet. Gremmeniella abietina är en patogen vars skadeverkning är direkt relaterad till vissa väderbetingelser. 

Ett förändrat klimat kan också tillåta nya arter, som Dothistroma septosporum, Fusarium circinatum och Diplodia pinea att sprida sig i Sverige. Den förväntade klimatförändringen med ökade temperaturer, ökad nederbörd och en högre frekvens av extremt väder kommer med all sannolikhet att påverka sjukdomsfrekvensen i våra framtida skogar.  

Vi använder en rad olika metoder, från molekylära verktyg till geografiska utbredningsmodeller, för att undersöka dynamiken hos patogena svampar i relation till skogsbruk och klimat. Många av våra projekt ingår i större samarbetsprojekt som t ex Future Forest, BACCARA, ISEFOR och FUNDIV.

 

Avslutade projekt om framtidens skogar


Risk assessment and establishment of a system to address potential pathogens in Nordic forestry as a result of climate change (2012). Projektet finanierades av SNS.

Kontakt: Johanna Boberg

Rotstand-modellen - en modell som utvecklats för att beräkna omfattningen av skador orsakade av rotticka, Heterobasidion annosum.
Kontakt:
Jonàs Oliva och Jan Stenlid

 

Kontaktperson

Jonàs Oliva


Länkar

BACCARA

DIAROD (Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma)

FunDivEurope

Future Forest

ISEFOR

PERMIT (Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport)

Rapporter

The SNS report

Exempel på pågående projekt

Preventive and restorative measures to reduce damage on forests – Phythoptora diseases in focus (2013-2015)
Projektet är finansierat SNS. Läs mer hos SNS. Kontakt: Jan Stenlid  

 


 

Sök efter publikationer

Sidan uppdaterad: 2015-04-14. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen