Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Interaktioner mellan svamp och träd

Bladrost (Melampsora larici-epitea) på Salix (Salix viminalis). Foto: Berit Samils. 

Träd och patogener interagerar på flera olika nivåer, från landskap och skogar till molekylär nivå. Vi studerar båda resistensmekanismer i träd och patogenicitetfaktorer i patogener. På populationsnivå försöker vi förstå hur resistens mot sjukdomar bibehålls i värdträdet och hur vi kan öka andelen motståndskraftiga träd i framtidens skogar. På molekylär nivå studerar vi inducerad respons, t.ex. i signalvägar och i produktionen av sekundär metaboliter. Vi använder den senaste spjutspetstekniken och genomik för att leta efter patogenicitetsfaktorer i svampar.

En viktig del av vårt arbete är baserad på genetiska analyser såsom sökningar efter Quantitative Trait Loci (QTL) och kartläggning av gener för resistens och patogenicitet. Vi utför även en kartläggning av hela genomet för rottickan (Heterobasidion annosum). Kandidatgener testas med molekylära tekniker t.ex. knock out, knock-down och överuttrycksstudier.

Vilka är vi:

Jan Stenlid (Professor)
Åke Olson (Forskare)
Elna Stenström (Forskare)
Malin Elfstrand (Forskare)
Berit Samils (Forskare)
Mikael Brandström-Durling (Forskare)
Mårten Lind (Forskare)
Kerstin Dalman (Forskare)
Kajsa Himmelstrand (Doktorand) 

Samarbeten

Vi samarbetar med ett antal personer både vid andra institutioner inom SLU men även vid andra universitet och forskningsinstitut. Du hittar några av våra nuvarande samarbetspartners vid Kungliga Tekniska högskolan, Helsingfors universitet, Skogforsk, Norsk institutt for skog og landskap och vid SLU, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, liksom på Institutionen för kemi.

Våra projekt


Att förstå och förebygga rotröta i barrträd:

Resistensreaktioner i träd

I detta projekt siktar vi på att identifiera och studera viktiga processer i resistensreaktion mot Heterobasidion spp. i värdträdet. Vi använder ett antal olika metoder, bland annat QTL analyser, transkriptom profilering och transformering av gran (P. abies).
Kontaktpersoner: Jan Stenlid och Malin Elfstrand

Patogenicitetfaktorer i Heterobasidion annosum sl

Vi kombinerar klassisk genetik, omvänd genetik och genomik för att förstå patogeniciteten hos Heterobasidion spp. Vidare använder vi ett evolutionärt perspektiv för att förstå värdspecialisering och historisk biogeografi av Heterobasidion annosum sl
Kontaktpersoner: Jan Stenlid och Åke Olson

Rottickans (Heterobasidion annosum) genom
Kontaktpersoner: Jan Stenlid, Åke Olson och Mikael Brandström-Durling

Sekundära metaboliter hos rotticka (Heterobasidon annosum sl) 
Kontaktpersoner: Åke Olson och Audrius Menkis

Identifiering av resistensgener mot rost i Salix genom QTL-mapping
Kontaktpersoner: Berit Samils och Jan Stenlid

Epidemiologi och populationsgenetik hos rostsvampar
Kontaktpersoner: Berit Samils and Jan Stenlid

Långtidseffekter på tallskog efter Gremmeniella-infektioner
Kontakt: Elna Stenström

Rotassocierade svampar i skogsplantskolor
Kontaktpersoner: Elna Stenström  och Audrius Menkis

 
Sidan uppdaterad: 2013-12-16. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen