Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Hanna Friberg

Jag är intresserad av hur jordburna växtpatogener och de sjukdomar de orsakar påverkas av sin miljö, och särskilt hur vi genom att anpassa odlingssystemet kan påverka odlingsjorden så att vi får så friska grödor som möjligt. Jag arbetar med svampar som biologiska bekämpningsmedel vid SLUs Kompetenscentrum för Biologisk Bekämpning (CBC)  och inom olika projekt som handlar om hur odlingssystemet påverkar växtsjukdomar.

CV

Publikationslista


Beskrivningar av några pågående projekt:

 

Kontaktinformation

Hanna Friberg

Forskare

NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
    Funck-Jensen
      Avdelningen för växtpatologi

Telefon:   018-671876, 070-3931106

E-post:   hanna.friberg@slu.se

Postadress: 
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA

Besöksadress: 
Almas Allé 5, Uppsala

Arbetsbeskrivning:  Jordburna växtpatogener, markekologi

Sidan uppdaterad: 2015-04-28.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen