Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Hanna Friberg

Jag är intresserad av hur jordburna växtpatogener och de sjukdomar de orsakar påverkas av sin miljö, och särskilt hur vi genom att anpassa odlingssystemet kan påverka odlingsjorden så att vi får så friska grödor som möjligt. Jag arbetar med svampar som biologiska bekämpningsmedel vid SLUs kompetenscentrum för Biologisk Bekämpning (CBC)  och inom olika projekt som handlar om hur odlingssystemet påverkar växtsjukdomar.

CV

Publikationslista


Beskrivningar av några pågående projekt:

 

Personpresentation

Hanna Friberg

Telefon:   018-671876, 070-3931106

E-post:   hanna.friberg@slu.se

Adress:  
Skoglig mykologi och växtpatologi
Box 7026
Almas Allé 5
750 07 UPPSALA

Profilord (verksamhet):   Jordburna växtpatogener, markekologi

Sidan uppdaterad: 2014-02-11.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen