Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Läs mer på den engelska sidan genom att klicka på flaggan uppe i hörnet.

 

Kontaktinformation

Mukesh Dubey

Forskare

NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
    Funck-Jensen
      Avdelningen för växtpatologi

Telefon:   018-672540

E-post:   mukesh.dubey@slu.se

Postadress: 
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA

Besöksadress: 
Almas Allé 5, Uppsala

Sidan uppdaterad: 2015-04-28.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen