Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nils Högberg

Docent

Jag arbetar med genomik hos vedsvampar och bakterier med hjälp av bland annat genfamiljsanalys och transkriptomanalys av vednedbrytning, mineralvittring och fruktkroppsbildning. En populationsgenomisk ansats används för att hitta delar av hussvampens genom som har utsatts för intensiv selektion. Genom analys av bakterier inriktar sig på deras antagonistiska interaktioner med patogena svampar. Ett annat forskningsintresse innefattar hur fertiliteten hos tropiska jordar kan förbättras genom kompostanvändning och växtföljd. Mikrobiella förändringar i marken följs genom molekylära studier av bakterier och svampar.

Några pågående projekt:

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Nils Högberg

Forskare FLK

NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
      Avdelningen för skoglig patologi

Telefon:   018-671875

E-post:   nils.hogberg@slu.se

Postadress: 
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA

Besöksadress: 
Almas Allé 5, Uppsala

Sidan uppdaterad: 2015-04-28.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen