Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Petra Fransson

Petra FranssonJag är forskare och docent vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Jag ingår i den FORMAS finansierade starka forskningmiljön IMPRESS, och jobbar med mikrobiell ekologi och mykologi. Framför allt med frågor som har att göra med kolomsättning i mykorrhizasymbiosen, och hur den påverkas av klimatförändringar och näringstillgång. Jag är även studierektor för forskarutbildning vid NL-fakulteten.

CV

Publikationslista

Forskning

Jag studerar en grupp svampar som bildar så kallad mykorrhiza med trädens rötter. Ett skogsekosystem fungerar som en kolkälla eller kolsänka, och kan bidra till att balansera ut koldioxidförhöjningen i atmosfären. Eftersom 2-3 gånger så mycket kol finns inlagrat i mark jämfört med luft utgör marken en viktig del av kolets kretslopp. Mykorrhizasvamparna bidrar både till kolflöden och till den mikrobiella biomassan under jord, och är därför viktiga för kolinlagring i mark.

 

I mitt arbete använder jag mig av olika metoder för att beskriva mikroorganismernas sammansättning och för att mäta deras aktivitet och funktion. De inkluderar bland annat så kallad ’stable isotope probing’ (SIP) för att följa upptaget av inmärkt kol i mikroorganismerna, molekylär karaktärisering av mikrobiella samhällen, nedbrytning av svampmycel och analyser av exudat.

Jag är även intresserad av genuttryck hos ektomykorrhizasvampen, och har ett pågående projekt tillsammans med Liz Bent, Malin Elfstrand och Dan Bylunds grupp vid Mittuniversitetet i Sundvall. Där undersöker vi hur genuttrycket hos sp. är kopplat till exudationen av lågmolekylära ämnen, och hur detta förändras beroende på kvävekälla och CO2-koncentration i luften.

Ektomykorrhizasvampen Piloderma sp. som växer på en pinne, i jorden på trädrötter, i renkultur och i ett laboratorieexperiment på rötterna av en tallplanta.

Under 2014 pågår ett samarbete med Simeon Smaill och Katrin Webb vid Scion i Christchurch och Rotorua, Nya Zeeland. Där tittar vi på hur olika genotyper av Pinus radiata påverkar marksvamparnas samhällen genom kolflöden ner i marken.

Sedan juli 2013 har jag ett post doc samarbete med Tanya Cheeke, nyligen disputerad vid Portland University. Vi tittar på fosfordynamik och mycelproduktion i förhållande till svampsamhällena i en ekto/arbuskulär-mykorrhizagradient i Indiana, USA. Tanyas projekt drivs i samarbete med Rich Phillips och John Beavers lab vid Indiana University Bloomington, Anna Rosling vid Uppsala Universitet och IMPRESS.

Jag har även pågående samarbeten med Colin Campbell och Jean Robertson vid The James Hutton Institute i Aberdeen (kemisk struktur hos mycel under nedbrytning) samt med Martin Weih  vid VPE, SLU (projektet ECOLINK-Salix).

För mer information, tveka inte att kontakt mig! Kontaktinformation hittar du längst upp till höger på sidan.

 

Kontaktinformation

Petra Fransson

Forskare FLK, Skoglig mikrobiologi

Telefon:   018-671864

E-post:   petra.fransson@slu.se

Adress:  
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
Almas Allé 5
750 07 UPPSALA

Arbetsbeskrivning:   mykorrhiza, markmikrobiologi, mikrobiell ekologi, kolöverföring, metaboliter, näringsomsättning, klimatförändringar

Sidan uppdaterad: 2014-03-04.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen