Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Petra Fransson

Jag är forskare och docent vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Jag ingår i den FORMAS finansierade starka forskningmiljön IMPRESS, och jobbar med mikrobiell ekologi och mykologi. Framför allt håller jag på med frågor som har att göra med kolomsättning i mykorrhizasymbiosen, och hur den påverkas av klimatförändringar och näringstillgång. Jag är även studierektor för forskarutbildning vid S- och NJ-fakulteterna.

CV

Publikationslista

Forskning

Jag studerar en grupp svampar som bildar så kallad mykorrhiza med trädens rötter. Ett skogsekosystem fungerar som en kolkälla eller kolsänka, och kan bidra till att balansera ut koldioxidförhöjningen i atmosfären. Eftersom 2-3 gånger så mycket kol finns inlagrat i mark jämfört med luft utgör marken en viktig del av kolets kretslopp. Mykorrhizasvamparna bidrar både till kolflöden och till den mikrobiella biomassan under jord, och är därför viktiga för kolinlagring i mark.

I mitt arbete använder jag mig av olika metoder för att beskriva mikroorganismernas sammansättning och för att mäta deras aktivitet och funktion. De inkluderar bland annat molekylär karaktärisering av mikrobiella samhällen, inmärkningsstudier, respirationsmätningar, FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) analys och analyser av exudat.

Jag är även intresserad av genuttryck hos ektomykorrhizasvamp, och har ett pågående projekt tillsammans med Liz Bent, Malin Elfstrand och  Dan Bylunds grupp vid Mittuniversitetet i Sundvall. Där undersöker vi hur genuttrycket hos Piloderma är kopplat till exudationen av lågmolekylära ämnen, och hur det förändras beroende på kvävekälla och näringshalt.

Ektomykorrhizasvampen Piloderma sp. som växer på en pinne, i jorden på trädrötter, i renkultur och i ett laboratorieexperiment på rötterna av en tallplanta. Foto: Petra Fransson.

Sedan 2014 samarbetar jag med Simeon Smaill vid Scion i Christchurch, Nya Zeeland. Vi tittar på hur olika genotyper av Pinus radiata påverkar marksvamparnas samhällen genom tillväxt och kolflöden ner i marken.

Sedan juli 2013 har jag ett post doc samarbete med Tanya Cheeke, USA. Vi tittar på fosfordynamik och mycelproduktion i förhållande till svampsamhällena i en ekto/arbuskulär-mykorrhizagradient i Indiana, USA. Tanyas projekt drivs i samarbete med Rich Phillips och John Beavers lab vid Indiana University Bloomington, Anna Rosling vid Uppsala Universitet och IMPRESS.

Jag har även pågående samarbeten med Colin Campbell och Jean Robertson vid The James Hutton Institute i Aberdeen (kemisk struktur hos mycel under nedbrytning) samt med Martin Weih  vid VPE, SLU (projektet ECOLINK-Salix).

För mer information, tveka inte att kontakt mig! Kontaktinformation hittar du längst upp till höger på sidan.

 

Kontaktinformation

Petra Fransson

Forskare FLK

NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
      Avdelningen för skoglig mikrobiologi

Telefon:   018-671864

E-post:   petra.fransson@slu.se

Postadress: 
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA

Besöksadress: 
Almas Allé 5, Uppsala

Arbetsbeskrivning:  mykorrhiza, markmikrobiologi, mikrobiell ekologi, kolöverföring, metaboliter, näringsomsättning, klimatförändringar

Sidan uppdaterad: 2015-05-12.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen