Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Rådgivning och diagnostik

Skador på skog

Försök att ta reda på skadeorsaken själv!

Här finns information om svampar, insekter, vilt och annat som gör skada på skog (även Salixodlingar) i mer än 180 skadebeskrivningar. Via SkogsSkada kan du också sända in rapporter om skador vare sig du vet vad det är för skada eller ej. Rapporter är mycket välkomna!

Jag svarar på frågor och ger råd angående skador och sjukdomar på skogsträd och skogsplantor. Jag erbjuder också anpassade utbildningar inom detta ämnesområde.

Rimvys.Vasaitis@slu.se , tel. 018 - 672729

Postadress för insändning av prover:

Institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU
Box 7026
750 07 Uppsala


Skador på grödor

Läs om skadegörare på faktablad växtskydd här. Du kan också få råd om växtskydd på jordbruksverket.

Om du har frågor som rör forskning om svampskador på grödor kan du kontakta Björn Andersson.

Bjorn.le.Andersson@slu.se

 

LÄNKAR

Diagnostik av skogsskador:

SkogsSkada

Skogskader på Internett  (Norska)

Metla

Canadian Forest Service  (Engelska)

Forestry Images (Bilder på skogsskador, Engelska)

Forest Pests (Bilder på skogsskador, Engelska)

 

Information om skogsskador:

Skogsentomologi på Institutionen för Ekologi, SLU 

European and Mediterranean Plant Protection Organization

ICP forests

 

Information om ozon:

Svenska Miljöinstitutet

Naturvårdsverket

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2015-03-31. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen