Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Mer om skoglig statistikproduktion

Avdelningens huvuduppgift är att årligen genomföra Riksskogstaxeringen. Med data från Rikskogstaxeringen producerar vi en stor del av landets skogliga statistik. Mer information om Riksskogstaxeringen hittar ni på Rikskogstaxeringens hemsida.

Utöver de basuppgifter som faller inom ramen för Riksskogstaxeringen ansvarar avdelningen även för att utveckla och underhålla system för och produktion av skogliga konsekvensberäkningar (Exv. SKA-VB 08), leverera statistik till internationella organisationer (FAO, Forest Europe), samt att göra analyser på uppdragsbasis. Vi medverkar även i forskningsprojekt.

På avdelningen är ca 20 personer anställda och under fältsäsongen tillkommer ytterligare ca 50 säsongsanställda fältarbetare.

Avdelningen består av tre enheter:IT-enheten ansvarar för design, utveckling, förvaltning och underhåll av de egna datasystemen för insamling, lagring, redovisning och dataleverans av data från Riksskogstaxeringen.

Fältenhet ansvar för rekrytering och utbildning av fältpersonal, samt planering, genomförande och kvalitetssäkring av datainsamling för såväl Riksskogstaxeringen som Markinventeringen. Fältenheten ansvarar även för den kontrolltaxering som genomförs på ca 5% av det totala stickprovet.

Redovisningsenheten ansvarar för att från kvalitetssäkrat fältdata producera och leverera statistik till användarna.  Detta sker såväl genom löpande leveranser nationellt och internationellt, som genom skräddarsydda uppdrag åt exempelvis skogsbolag, myndigheter och forskare.

 

Skogslis statistikproduktion
foto: Åke Bruhn 


Riksskogstaxerigen


Nationell statistik

 

Internationell statistik

 European Commission JCR Forest data

 FN,  Food and Agriculture Organization

 Forest Europe 

Skogliga konsekvensberäkningar

Heureka 

RIS & Markinventeringen

 RIS


 

Sidan uppdaterad: 2010-06-30.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se