Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om institutionen


Institutionsdag2015
Foto: Väven. 
 

Vår vision

 
  Vi leder kunskapsuppbyggnaden och utvecklingen av effektiva processer för ett hållbart nyttjande av naturresurserna, är en naturlig samarbetspartner för skogssektorn och en kreativ och inspirerande arbetsplats.  
 

 

   
         
 

Övriga ansvarsområden

Institutionen har huvudansvar för programmet Skogliga hållbarhetsanalyser, SHa, som tillhandahåller och utvecklar programvaror för kort- och långsiktiga analyser av t.ex. virkesproduktion, naturvård, rekreation och kollagring. I institutionens verksamhet ingår att bistå med statistiskkonsultation samt stöd när det gäller användningen av GIS. Vid institutionen finns även miljödatastöd, en stödorganisation inom fortlöpande miljöanalys (Foma) med uppdrag att långsiktigt arbeta för att SLU:s miljödata är kvalitetsdeklarerade och tillgängliga.

 
 

Mål och strategidokument

För mer information om verksamheten vid institutionen läs vårt mål och strategidokument.

Mål och strategier 2013-2015

Mål och strategier 2009-2012

 
Sidan uppdaterad: 2016-01-21. Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen