Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om institutionen


Instituitonsdag2014
 
 

Vår vision

 
  Vi leder utvecklingen av effektiva processer för ett hållbart nyttjande av naturresurserna, är sektorns naturliga samarbetspartner och en kreativ och inspirerande arbetsplats.  
 

 

   
         
 

Övriga ansvarsområden

Institutionen har huvudansvar för för forskningsprogrammet Shogliga Hållbarhetsanalyser, SHa, som tillhandahåller och utvecklar programvaror för kort- och långsiktiga analyser av t.ex. virkesproduktion, naturvård, rekreation och kollagring. I institutionens verksamhet ingår att bistå med statistiskkonsultation samt stöd när det gäller användningen av GIS. Vid institutionen finns även en s.k. dataplattform vars uppgift är att säkerställa kvalitén i insamlade miljöanalysdata vid fakulteten.

 
 

Mål och strategidokument

För mer information om verksamheten vid institutionen läs vårt mål och strategidokument.

Mål och strategier 2013-2015

Mål och strategier 2009-2012

 
Sidan uppdaterad: 2015-10-01. Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se