Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om institutionen

 

Utbildning: Institutionen ansvarar för ca 40 hp på grundläggande nivå och 60 hp på avancerad nivå inom ramen för Jägmästarprogrammet. Undervisningen är indelad i fem ämnesområden; Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS), Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Forskarutbildningen bedrivs i sex  kompetensområden (se nedan).

Forskning: Institutionen bedriver forskning i sex kompetensområden; Fjärranalys, Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik, Skogliga landsbygdsstudier samt Internationellt skogsbruk. Verksamheten är inriktad på att kombinera forskning inom respektive område med ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Miljöanalys: Institutionen bedriver miljöanalys i syfte att förse samhället med information om naturresurserna. Denna verksamhet utförs i tre stora inventeringsprogram; Riksskogstaxeringen som producerar Sveriges officiella statistik för skogens tillstånd och förändring, Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som omfattar inventering av alla naturtyper i landet samt Terrester habitatuppföljning (THUF) som övervakar de naturtyper som ska bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Institutionen har huvudansvar för Heureka-enheten som tillhandahåller och utvecklar programvaror för kort- och långsiktiga analyser av t.ex. virkesproduktion, naturvård, rekreation och kollagring. I institutionens verksamhet ingår att bistå med statistiskkonsultation samt stöd när det gäller användningen av GIS. Vid institutionen finns även en s.k. dataplattform vars uppgift är att säkerställa kvalitén i insamlade miljöanalysdata vid fakulteten.

 

Tryckt information om institutionen

För mer information om verksamheten vid institutionen läs vår årsberättelse samt vårt mål och strategidokument (på engelska)

 

Årsrapport2012

Läs årsberättelsen för 2012

Läs årsberättelsen för 2011

Läs årsberättelsen för 2010

Läs årsberättelsen för 2009

Läs årsberättelsen för 2008

 

Mål och strategier 2013-2015

Mål och strategier 2009-2012

Sidan uppdaterad: 2015-02-26. Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se