Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Personal

 


Adler, Sven
Analytiker

Telefon:090-7868101
E-post:sven.adler@slu.se

Alger, David
Systemerare

Telefon:090-7868207
E-post:david.alger@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Allard, Anna
Forskare FLK

Telefon:090-7868465
E-post:anna.allard@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalays - NILS-programmet, THUF-programmet, MOTH-projektet

Andersson, Tommy
Forskningsbiträde

E-post:tommy.andersson@slu.se

Andersson, Pär
Ekonom

Telefon:090-7868617
E-post:par.andersson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten

Andersson, Liza
Forskningsbiträde

E-post:liza.andersson@slu.se

Andersson, Leif
Lagledare

E-post:dubblett.1.leif.andersson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Andersson, Elias
Postdoktor

Telefon:090-7868358
E-post:elias.andersson@slu.se
Till personlig hemsida

Asklöf, Ylva
Forskningsbiträde

E-post:ylva.asklof@slu.se

Asplund, Mikaela
Koordinator

Telefon:090-7868321
E-post:mikaela.asplund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Riksskogstaxeringen

Axelsson, Anna-Lena
Forskare FLK

Telefon:090-7868591
E-post:anna-lena.axelsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering - Fortlöpande miljöanalys; koordinator för program skog Forskning inom Skogshistoria och biologisk mångfald Riksskogstaxeringen; metodutveckling, internationellt samarbete och analys
Till personlig hemsida

Axensten, Peder
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868500
E-post:peder.axensten@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Bengtsson, Lars
Forskningsbiträde

E-post:lars.bengtsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Bergman, Torun
Forskningsbiträde

E-post:torun.bergman@slu.se

Bergstedt, Johan
Lagledare

E-post:johan.bergstedt@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Bergstedt, Albin
Forskningsbiträde

E-post:albin.bergstedt@slu.se

Blomqvist, Pär
Forskningsbiträde

E-post:par.blomqvist@slu.se

Bohlin, Jonas
Universitetsadjunkt

Telefon:090-7868640
E-post:jonas.bohlin@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Bonta Bergman, Mona
Informatör

Telefon:090-7868156, 0722-112466
E-post:mona.bonta.bergman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Arbetar för forskningsprogrammet PlusMinus, centrumbildningen CERE under institutionen för skogsekonomi samt för programmet Skogliga Hållbarhetsanalyser och projektet Historiska data från Rikskogstaxering under institutionen för skoglig resurshushållning.

Borin, Ola
Lagledare

E-post:ola.borin@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Bruhn, Åke
Lagledare

E-post:ake.bruhn@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Callmer, Stefan
Lagledare

E-post:stefan.callmer@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Campbell, Fiona
Forskningsbiträde

E-post:fiona.campell@slu.se

Carlsson, Julia
Doktorand

Telefon:090-7868371
E-post:julia.carlsson@slu.se

Christensen, Pernilla
Analytiker

Telefon:090-7868527, 070-6337386
E-post:pernilla.christensen@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys
Till personlig hemsida

Cory, Neil
Analytiker

Telefon:090-7868226
E-post:neil.cory@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Cronvall, Erik
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868624, 070-7802646
E-post:erik.cronvall@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Dahl, Jenny
Forskningsbiträde

E-post:jenny.dahl@slu.se

Dahlén, Adam
Forskningsbiträde

Telefon:090-7868104
E-post:adam.dahlen@slu.se

Dahlgren, Jonas
Analytiker

Telefon:090-7868293
E-post:jonas.dahlgren@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Dahlström, Göran
Forskningsbiträde

E-post:goran.dahlstrom@slu.se

Davidsson, Lars
Lagledare

E-post:lars.davidsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Davidsson, Hans
Lagledare

E-post:hans.davidsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Egberth, Mikael
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868517
E-post:mikael.egberth@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Eggers, Jeannette
Doktorand

Telefon:090-7868524
E-post:jeannette.eggers@slu.se

Ehlers, Sarah
Doktorand

Telefon:090-7868286
E-post:sarah.ehlers@slu.se


Eriksson, Åsa Ingegerd
Analytiker

Telefon:090-7868223, 070-2989031
E-post:asa.i.eriksson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Analyser av data från NILS med tilläggsuppdrag. Särskilt ansvar för uppföljning av ängs- och betesmarker på uppdrag av Jordbruksverket.

Eriksson, Joakim
Fältassistent

Telefon:090-7868259
E-post:joakim.eriksson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Eriksson Ljusk, Ola
Professor

Telefon:090-7868378, 070-6440004
E-post:ljusk.ola.eriksson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering
Till personlig hemsida

Ezzati, Sattar
Extern resurs

Telefon:090-7868103
E-post:sattar.ezzati@slu.se

Fernholm, Erik
Extern resurs

Telefon:072-7128227
E-post:erik.fernholm@slu.se

Feychting, Henrik
Systemerare

Telefon:090-7868348
E-post:henrik.feychting@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Forsman, Mona
Doktorand

Telefon:090-7868630, 070-6509451
E-post:mona.forsman@slu.se

Forsman, Helena
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868486
E-post:helena.forsman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Fransson, Johan
Forskare FLK

Telefon:090-7868531, 070-6608697
E-post:johan.fransson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys
Till personlig hemsida

Fridman, Jonas
Forskningsledare

Telefon:090-7868473, 070-6784052
E-post:jonas.fridman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Jägmästare, SkogD i skogstaxering (år 2000) Programchef för Riksskogstaxeringen, Stf prefekt
Till personlig hemsida

Gardfjell, Hans
Projektledare

Telefon:090-7868241, 070-6201706
E-post:hans.gardfjell@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys - Programchef för Nationell habitatuppföljning

Grafström, Anton
Universitetslektor

Telefon:090-7868233
E-post:anton.grafstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Granholm, Ann-Helen
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868749
E-post:ann-helen.granholm@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys


Grundberg, Karl-Erik
Systemerare

Telefon:090-7868356
E-post:karl-erik.grundberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Hagner, Åsa
Koordinator

Telefon:090-7868218, 070-3760028
E-post:asa.hagner@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Hansson, Jesper
Forskningsbiträde

E-post:jesper.hansson@slu.se

Hansson, Bo
Lagledare

E-post:dubblett.1.bo.hansson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Hedblom, Marcus
Analytiker

Telefon:018-671041
E-post:marcus.hedblom@slu.se
Till personlig hemsida

Hedenås, Henrik
Analytiker

Telefon:090-7868641
E-post:henrik.hedenas@slu.se

Hiljanen, Dennis
Systemutvecklare

Telefon:0702494360
E-post:dennis.hiljanen@slu.se

Hjertkvist, Nanna
Forskningsassistent

Telefon:090-7868151
E-post:nanna.hjertkvist@slu.se
Arbetsbeskrivning:Forskningsassistent Administration

Holmgren, Johan
Forskare FLK

Telefon:090-7868602
E-post:johan.holmgren@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Holmlund, Mikael
Systemerare

Telefon:090-7868482
E-post:mikael.holmlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Holmström, Hampus
Analytiker

Telefon:090-7868374, 072-7414584
E-post:hampus.holmstrom@slu.se

Högström, Mats
Systemerare

Telefon:090-7868363
E-post:mats.hogstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:GIS

Ivarsson, Lennart
Lagledare

E-post:lennart.ivarsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Jansson, Carl
Forskningsbiträde

E-post:carl.jansson@slu.se

Johansson, Linnéa
Forskningsbiträde

E-post:linnea.johansson@slu.se

Johansson, Fredrik
Lagledare

E-post:dubblett.1.fredrik.johansson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Johansson, Daniel
Forskningsbiträde

E-post:daniel.johansson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Jonasson, Mats
Lagledare

E-post:mats.jonasson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Jonsson, Ylva
Ekonomiadministratör

Telefon:090-7868318, 072-2025978
E-post:ylva.jonsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten Grundutbildningsadminstration LADOK

Jonsson, Anne-Maj
Intendent

Telefon:090-7868306
E-post:anne-maj.jonsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten

Jonzén, Jonas
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868349
E-post:jonas.jonzen@slu.se

Karlsson, Bo
Forskningsbiträde

E-post:dubblett.1.bo.karlsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Kempe, Göran
Försöksledare

Telefon:090-7868298
E-post:goran.kempe@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Keskitalo, Carina
Extern resurs

Telefon:090-7865080, 070-6111074
E-post:carina.keskitalo@slu.se

Kronholm, Thomas
Doktorand

Telefon:090-7868402
E-post:thomas.kronholm@slu.se

Larsson, Otto
Forskningsbiträde

E-post:otto.larsson@slu.se

Lidestav, Gun
Forskare FLK

Telefon:090-7868391, 072-2169224
E-post:gun.lidestav@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skogliga landsbygdsstudier

Lind, Torgny
Forskare FLK

Telefon:090-7868518, 070-6785547
E-post:torgny.lind@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering, Avdelningschef för skoglig resursanalys, Heurekas planeringssystem

Lindberg, Eva
Forskningsassistent, Postdoktor

Telefon:090-7868536
E-post:eva.lindberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Lindén, Ann-Sofie
Forskningsbiträde

E-post:ann.sofie.linden@slu.se

Lindgren, Nils
Doktorand

Telefon:090-7868131, 070-2832286
E-post:nils.lindgren@slu.se

Lindström, Magnus
Lagledare

E-post:magnus.lindstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Loenberg, Juha
Forskningsbiträde

E-post:juha.loenberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Lundström, Anders
Forskningsledare

Telefon:090-7868323, 070-3970396
E-post:anders.lundstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Lämås, Tomas
Forskare FLK

Telefon:090-7868405, 070-3282010
E-post:tomas.lamas@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering Företagsplanering Inventeringsmetodik Skogshushållning Biobränsle Kollagring Forest management planning Forest management Corporate Planning Inventory methods Forest biofuel Carbon sequestration

Melin, Ylva
Projektledare

Telefon:090-7868595
E-post:ylva.melin@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Muntlin, Jonas
Lagledare

E-post:jonas.muntlin@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Muszta, Anders
Universitetsadjunkt

Telefon:090-7868311
E-post:anders.muszta@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Nilsson, Per
Projektledare

Telefon:090-7868472, 070-3096919
E-post:per.nilsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Riksskogstaxeringen, Skoglig statistikproduktion Avdelningschef för avdelningen för skoglig statistikproduktion

Nilsson, Mats
Forskare FLK

Telefon:090-7868422
E-post:mats.nilsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Nilsson, Björn
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868336
E-post:bjorn.nilsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Nordkvist, Karin
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868643
E-post:karin.nordkvist@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys - Satellitfjärranalys Laserskanning Vegetationskartering

Nordström, Eva-Maria
Forskare

Telefon:090-7868258
E-post:eva-maria.nordstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering

Norman, Patrik
Systemutvecklare

Telefon:090-7868557
E-post:patrik.norman@slu.se

Nyberg, Maria
Projektledare

Telefon:090-7868109
E-post:maria.nyberg@slu.se

Nyström, Mattias
Forskare

Telefon:090-7868316, 072-2018096
E-post:mattias.nystrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Nyström, Kenneth
Forskningsledare

Telefon:090-7868364
E-post:kenneth.nystrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Olandersson, Ingemar
Forskningsbiträde

E-post:ingemar.olandersson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Olofsson, Kenneth
Forskare FLK

Telefon:090-7868484
E-post:kenneth.olofsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys - Forskare i fjärranalys. Bildanalys. Systemutveckling.

Olsson, Mikael
Forskningsbiträde

E-post:mikael.olsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Olsson, Håkan
Professor

Telefon:090-7868376, 070-5535701
E-post:hakan.olsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Olsson, Bo-Gunnar
Tekniker

Telefon:090-7868334, 0706-666823
E-post:bo-gunnar.olsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Otto, Erik
Forskningsbiträde

E-post:erik.otto@slu.se

Ottosson, Elisabet
Forskningsbiträde

E-post:elisabet.ottosson@slu.se

Palmqvist, Gustav
Forskningsbiträde

E-post:gustav.palmqvist@slu.se

Paulsson, Jesper
Forskningsbiträde

E-post:jesper.paulsson@slu.se

Persson, Henrik
Forskare

Telefon:090-7868105
E-post:henrik.persson@slu.se

Persson, Daniel
Forskningsbiträde

E-post:daniel.persson@slu.se

Petersson, Viking
Forskningsbiträde

E-post:viking.petersson@slu.se

Petersson, Hans
Forskare FLK

Telefon:090-7868501
E-post:hans.petersson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Pettersson, Anders
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868432
E-post:anders.pettersson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Admininstration av geodatabaser för fleranvändarmiljö, ArcSDE, SQL Server, FME, Undervisning och support inom GIT

Pommerening, Arne
Professor

Telefon:090-7868247, 070-2269746
E-post:arne.pommerening@slu.se
Arbetsbeskrivning:I work as a Professor in Mathematical Statistics Applied to Forest Sciences and my research areas include woodland structure analysis and modelling, spatio-temporal dynamics of plant point patterns, individual-based modelling with a focus on plant interactions, plant growth analysis, methods of quantifying and monitoring biodiversity and the analysis of human behaviour of selecting trees. Much of my research is computer-based using simulation experiments and my research is strongly interdisciplinary and international.
Till personlig hemsida

Press, Andreas
Forskningsbiträde

E-post:andreas.press@slu.se

Pålsson, Anders
Tekniker

Telefon:090-7868350, 073-0412409
E-post:anders.palsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Rasmusson, Mikael
Forskningsbiträde

E-post:mikael.rasmusson@slu.se

Reese, Heather
Universitetslektor

Telefon:090-7868485
E-post:heather.reese@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Roberge, Cornelia
Doktorand

Telefon:090-7868370
E-post:cornelia.roberge@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Saad, Rami
Doktorand

Telefon:090-7868108
E-post:rami.saad@slu.se

Salo, Henrik
Lagledare

E-post:henrik.salo@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Sandewall, Mats
Forskningsledare

Telefon:090-7868329
E-post:mats.sandewall@slu.se
Arbetsbeskrivning:Internationellt skogsbruk


Sandring, Saskia
Analytiker

Telefon:090-7868253
E-post:saskia.sandring@slu.se
Arbetsbeskrivning:
Dataanalys i NILS
NILS datafångst och datavärdskap


Sandström, Stefan
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868438
E-post:stefan.sandstrom@slu.se

Sandström, Per
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868653
E-post:per.sandstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skogliga landsbygdsstudier - Viltekolog, GIS- och fjärranalytiker. Arbetar med rumsliga frågor ofta på landskapnivå, renbruksplaner och modellskogar

Sandström, Emma
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868428
E-post:emma.sandstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsvisualisering, undervisning.

Sjödin, Maria
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868489, 073-0393775
E-post:maria.sjodin@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Sjöström, Anders
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868351, 070-3653199
E-post:anders.sjostrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion - Riksskogstaxeringen

Staal Wästerlund, Dianne
Universitetslektor

Telefon:090-7868450
E-post:dianne.wasterlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering

Strandberg, Marcus
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868239, 070-5708449
E-post:marcus.strandberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Ståhl, Göran
Professor

Telefon:090-7868459, 070-6618216
E-post:goran.stahl@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Svensson, Bernt
Lagledare

E-post:bernt.svensson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion


Tillberg, Anita
Extern resurs

Telefon:090-7868104
E-post:anita.tillberg@slu.se

Tjernberg, Ola
Lagledare

E-post:ola.tjernberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Tunér, Albert
Forskningsbiträde

E-post:albert.tuner@slu.se

Tyboni, Maud
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868620
E-post:maud.tyboni@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Umaerus, Patrik
Doktorand

Telefon:090-7868305
E-post:patrik.umaerus@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skogliga landsbygdsstudier

Uria Diez, Jaime
Extern resurs

Telefon:090-7868589
E-post:jaime.uria.diez@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Walheim, Sixten
Forskningsbiträde

E-post:sixten.walheim@slu.se

Walheim, Mats
Projektledare

Telefon:090-7868430, 070-3778407
E-post:mats.walheim@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Wallerman, Jörgen
Forskare FLK

Telefon:090-7868570
E-post:jorgen.wallerman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Vesterlund, Jonas
Lagledare

E-post:jonas.vesterlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Westerlund, Carina
Institutionsadministratör

Telefon:090-7868347
E-post:carina.westerlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten

Westerlund, Bertil
Försöksledare

Telefon:090-7868412, 070-1307886
E-post:bertil.westerlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Vestman, Martin
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868289
E-post:martin.vestman@slu.se

Wikberg, Per-Erik
Analytiker

Telefon:090-7868303, 070-6563369
E-post:per-erik.wikberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering, empirisk ekosystemmodellering och kolrapportering

Vikström, Linda
Forskningsbiträde

E-post:linda.vikstrom@slu.se

Wilhelmsson, Erik
Universitetslektor

Telefon:090-7868340, 070-2850305
E-post:erik.wilhelmsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering - Univ lektor i skoglig planering, skogsbruksplanering, inventering, samplanering med renskötsel, regionala konsekvensanalyser Forest management planning, NIPF, reindeer herding, NIPF goal formulation, regional analysis of potantial cut, inventory, international forest policy

Williamsson, Staffan
Lagledare

E-post:staffan.williamsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Winterås, Fredrik
Forskningsbiträde

E-post:fredrik.winteras@slu.se

Wulff, Sören
Analytiker

Telefon:090-7868352, 070-6761736
E-post:soren.wulff@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Yourstone, Johanna
Forskningsbiträde

E-post:johanna.yourstone@slu.se

Zelleke, Hailu
Lagledare

E-post:hailu.zelleke@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Zhao, Xin
Doktorand

Telefon:090-7868616
E-post:xin.zhao@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Ågren, Linda
Ekonom

Telefon:090-7868248
E-post:linda.agren@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten

Åkerholm, Marianne
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868250
E-post:marianne.akerholm@slu.se

Åkesson, Hans
Systemman

Telefon:090-7868342
E-post:hans.akesson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Öhman, Karin
Forskare FLK

Telefon:090-7868588
E-post:karin.ohman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering, Optimering, Flermålsanalys, Planering med hänsyn till vattenkvalitet.
Till personlig hemsida

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se