Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Personal

 


Adler, Sven
Analytiker

Telefon:090-7868101
E-post:sven.adler@slu.se

Alger, David
Systemerare

Telefon:090-7868207
E-post:david.alger@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Allard, Anna
Forskare FLK

Telefon:090-7868465
E-post:anna.allard@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalays - NILS-programmet, THUF-programmet, MOTH-projektet

Andersson, Pär
Ekonom

Telefon:090-7868617
E-post:par.andersson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten

Andersson, Elias
Postdoktor

Telefon:090-7868358
E-post:elias.andersson@slu.se
Till personlig hemsida

Asplund, Mikaela
Koordinator

Telefon:090-7868321
E-post:mikaela.asplund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Riksskogstaxeringen

Axelsson, Anna-Lena
Forskare FLK

Telefon:090-7868591
E-post:anna-lena.axelsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering - Fortlöpande miljöanalys; koordinator för program skog Forskning inom Skogshistoria och biologisk mångfald Riksskogstaxeringen; metodutveckling, internationellt samarbete och analys
Till personlig hemsida

Axensten, Peder
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868500
E-post:peder.axensten@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Bohlin, Jonas
Universitetsadjunkt

Telefon:090-7868640
E-post:jonas.bohlin@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Bohlin, Inka
Forskningsingenjör

Telefon:090-786 81 06, +358 503751314
E-post:inka.bohlin@slu.se

Bonta Bergman, Mona
Informatör

Telefon:090-7868156, 0722-112466
E-post:mona.bonta.bergman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Arbetar för forskningsprogrammet PlusMinus, centrumbildningen CERE under institutionen för skogsekonomi samt för programmet Skogliga Hållbarhetsanalyser och projektet Historiska data från Rikskogstaxering under institutionen för skoglig resurshushållning.

Carlsson, Julia
Doktorand

Telefon:090-7868371
E-post:julia.carlsson@slu.se

Christensen, Pernilla
Analytiker

Telefon:090-7868527, 070-6337386
E-post:pernilla.christensen@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys
Till personlig hemsida

Cory, Neil
Analytiker

Telefon:090-7868226
E-post:neil.cory@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Cronvall, Erik
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868624, 070-7802646
E-post:erik.cronvall@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Dahlén, Adam
Forskningsbiträde

Telefon:090-7868104
E-post:adam.dahlen@slu.se

Dahlgren, Jonas
Analytiker

Telefon:090-7868293
E-post:jonas.dahlgren@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Egberth, Mikael
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868517
E-post:mikael.egberth@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Eggers, Jeannette
Doktorand

Telefon:090-7868524
E-post:jeannette.eggers@slu.se

Ehlers, Sarah
Doktorand

Telefon:090-7868286
E-post:sarah.ehlers@slu.se

Eriksson, Åsa Ingegerd
Analytiker

Telefon:090-7868223, 070-2989031
E-post:asa.i.eriksson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Analyser av data från NILS med tilläggsuppdrag. Särskilt ansvar för uppföljning av ängs- och betesmarker på uppdrag av Jordbruksverket.

Eriksson, Joakim
Fältassistent

Telefon:090-7868259
E-post:joakim.eriksson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Eriksson Ljusk, Ola
Professor

Telefon:090-7868378, 070-6440004
E-post:ljusk.ola.eriksson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering
Till personlig hemsida

Fernholm, Erik
Extern resurs

Telefon:072-7128227
E-post:erik.fernholm@slu.se

Feychting, Henrik
Systemerare

Telefon:090-7868348
E-post:henrik.feychting@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Forsman, Mona
Doktorand

Telefon:090-7868630, 070-6509451
E-post:mona.forsman@slu.se

Forsman, Helena
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868486
E-post:helena.forsman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Fransson, Johan
Forskare FLK

Telefon:090-7868531, 070-6608697
E-post:johan.fransson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys
Till personlig hemsida

Fridman, Jonas
Forskningsledare

Telefon:090-7868473, 070-6784052
E-post:jonas.fridman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Jägmästare, SkogD i skogstaxering (år 2000) Programchef för Riksskogstaxeringen, Stf prefekt
Till personlig hemsida

Gardfjell, Hans
Projektledare

Telefon:090-7868241, 070-6201706
E-post:hans.gardfjell@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys - Programchef för Nationell habitatuppföljning

Grafström, Anton
Universitetslektor

Telefon:090-7868233
E-post:anton.grafstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Granholm, Ann-Helen
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868749
E-post:ann-helen.granholm@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Grundberg, Karl-Erik
Systemerare

Telefon:090-7868356
E-post:karl-erik.grundberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Hagner, Åsa
Koordinator

Telefon:090-7868218, 070-3760028
E-post:asa.hagner@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Hedblom, Marcus
Analytiker

Telefon:018-671041
E-post:marcus.hedblom@slu.se
Till personlig hemsida

Hedenås, Henrik
Analytiker

Telefon:090-7868641
E-post:henrik.hedenas@slu.se

Hiljanen, Dennis
Systemutvecklare

Telefon:0702494360
E-post:dennis.hiljanen@slu.se

Hjertkvist, Nanna
Institutionsadministratör

Telefon:090-7868151
E-post:nanna.hjertkvist@slu.se
Arbetsbeskrivning:Ansvarig för ärenderegistrering och arkiv vid institutionen för skoglig resurshushållning.

Holmgren, Johan
Forskare FLK

Telefon:090-7868602
E-post:johan.holmgren@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Holmlund, Mikael
Systemerare

Telefon:090-7868482
E-post:mikael.holmlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Holmström, Hampus
Analytiker

Telefon:090-7868374, 072-7414584
E-post:hampus.holmstrom@slu.se

Huuva, Ivan
Forskningsassistent

Telefon:090-7868402
E-post:ivan.huuva@slu.se

Högström, Mats
Systemerare

Telefon:090-7868363
E-post:mats.hogstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:GIS

Jonsson, Ylva
Ekonomiadministratör

Telefon:090-7868318, 072-2025978
E-post:ylva.jonsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten Grundutbildningsadminstration LADOK

Jonsson, Anne-Maj
Intendent

Telefon:090-7868306
E-post:anne-maj.jonsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten

Jonzén, Jonas
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868349
E-post:jonas.jonzen@slu.se

Kempe, Göran
Försöksledare

Telefon:090-7868298
E-post:goran.kempe@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Keskitalo, Carina
Extern resurs

Telefon:090-7865080, 070-6111074
E-post:carina.keskitalo@slu.se

Lidestav, Gun
Forskare FLK

Telefon:090-7868391, 072-2169224
E-post:gun.lidestav@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skogliga landsbygdsstudier

Lind, Torgny
Forskare FLK

Telefon:090-7868518, 070-6785547
E-post:torgny.lind@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering, Avdelningschef för skoglig resursanalys, Heurekas planeringssystem

Lindberg, Eva
Forskningsassistent, Postdoktor

Telefon:090-7868536
E-post:eva.lindberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Lindgren, Nils
Doktorand

Telefon:090-7868131, 070-2832286
E-post:nils.lindgren@slu.se

Lundström, Johanna
Postdoktor

Telefon:090-7868141
E-post:johanna.lundstrom@slu.se

Lundström, Anders
Forskningsledare

Telefon:090-7868323, 070-3970396
E-post:anders.lundstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Lämås, Tomas
Forskare FLK

Telefon:090-7868405, 070-3282010
E-post:tomas.lamas@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering Företagsplanering Inventeringsmetodik Skogshushållning Biobränsle Kollagring Forest management planning Forest management Corporate Planning Inventory methods Forest biofuel Carbon sequestration

Melin, Ylva
Projektledare

Telefon:090-7868595
E-post:ylva.melin@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Muszta, Anders
Universitetsadjunkt

Telefon:090-7868311
E-post:anders.muszta@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Nilsson, Per
Projektledare

Telefon:090-7868472, 070-3096919
E-post:per.nilsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Riksskogstaxeringen, Skoglig statistikproduktion Avdelningschef för avdelningen för skoglig statistikproduktion

Nilsson, Mats
Forskare FLK

Telefon:090-7868422
E-post:mats.nilsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Nilsson, Björn
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868336
E-post:bjorn.nilsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Nordkvist, Karin
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868643
E-post:karin.nordkvist@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys - Satellitfjärranalys Laserskanning Vegetationskartering

Nordström, Eva-Maria
Forskare

Telefon:090-7868258
E-post:eva-maria.nordstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering

Norman, Patrik
Systemutvecklare

Telefon:090-7868557
E-post:patrik.norman@slu.se

Nyberg, Maria
Projektledare

Telefon:090-7868109
E-post:maria.nyberg@slu.se

Nylander, Martin
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868289
E-post:martin.nylander@slu.se

Nyström, Mattias
Forskare

Telefon:090-7868316, 072-2018096
E-post:mattias.nystrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Nyström, Kenneth
Forskningsledare

Telefon:090-7868364
E-post:kenneth.nystrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Olofsson, Kenneth
Forskare FLK

Telefon:090-7868484
E-post:kenneth.olofsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys - Forskare i fjärranalys. Bildanalys. Systemutveckling.

Olsson, Håkan
Professor

Telefon:090-7868376, 070-5535701
E-post:hakan.olsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Olsson, Bo-Gunnar
Tekniker

Telefon:090-7868334, 0706-666823
E-post:bo-gunnar.olsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Persson, Henrik
Forskare

Telefon:090-7868105
E-post:henrik.persson@slu.se

Petersson, Hans
Forskare FLK

Telefon:090-7868501
E-post:hans.petersson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Pettersson, Anders
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868432
E-post:anders.pettersson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Admininstration av geodatabaser för fleranvändarmiljö, ArcSDE, SQL Server, FME, Undervisning och support inom GIT

Pommerening, Arne
Professor

Telefon:090-7868247, 070-2269746
E-post:arne.pommerening@slu.se
Arbetsbeskrivning:I work as a Professor in Mathematical Statistics Applied to Forest Sciences and my research areas include woodland structure analysis and modelling, spatio-temporal dynamics of plant point patterns, individual-based modelling with a focus on plant interactions, plant growth analysis, methods of quantifying and monitoring biodiversity and the analysis of human behaviour of selecting trees. Much of my research is computer-based using simulation experiments and my research is strongly interdisciplinary and international.
Till personlig hemsida

Pålsson, Anders
Tekniker

Telefon:090-7868350, 073-0412409
E-post:anders.palsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Reese, Heather
Universitetslektor

Telefon:090-7868485
E-post:heather.reese@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Roberge, Cornelia
Doktorand

Telefon:090-7868370
E-post:cornelia.roberge@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Saad, Rami
Doktorand

Telefon:090-7868108
E-post:rami.saad@slu.se

Sandewall, Mats
Forskningsledare

Telefon:090-7868329
E-post:mats.sandewall@slu.se
Arbetsbeskrivning:Internationellt skogsbruk

Sandring, Saskia
Analytiker

Telefon:090-7868253
E-post:saskia.sandring@slu.se
Arbetsbeskrivning:
Dataanalys i NILS
NILS datafångst och datavärdskap


Sandström, Stefan
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868438
E-post:stefan.sandstrom@slu.se

Sandström, Per
Forskare

Telefon:090-7868653
E-post:per.sandstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skogliga landsbygdsstudier - Viltekolog, GIS- och fjärranalytiker. Arbetar med rumsliga frågor ofta på landskapnivå, renbruksplaner och modellskogar

Sandström, Emma
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868428
E-post:emma.sandstrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsvisualisering, undervisning.

Schnell, Sebastian
Forskare

Telefon:072-5284007
E-post:sebastian.schnell@slu.se

Sjödin, Maria
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868489, 073-0393775
E-post:maria.sjodin@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Sjöström, Anders
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868351, 070-3653199
E-post:anders.sjostrom@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion - Riksskogstaxeringen

Staal Wästerlund, Dianne
Universitetslektor

Telefon:090-7868450
E-post:dianne.wasterlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering

Strandberg, Marcus
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868239, 070-5708449
E-post:marcus.strandberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Ståhl, Göran
Professor

Telefon:090-7868459, 070-6618216
E-post:goran.stahl@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Thellbro, Camilla
Extern resurs

Telefon:070-2550133
E-post:camilla.thellbro@slu.se

Tillberg, Anita
Extern resurs

Telefon:090-7868104
E-post:anita.tillberg@slu.se

Tyboni, Maud
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868620
E-post:maud.tyboni@slu.se
Arbetsbeskrivning:Landskapsanalys

Umaerus, Patrik
Doktorand

Telefon:090-7868305
E-post:patrik.umaerus@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skogliga landsbygdsstudier

Uria Diez, Jaime
Extern resurs

Telefon:090-7868589
E-post:jaime.uria.diez@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Walheim, Mats
Projektledare

Telefon:090-7868430, 070-3778407
E-post:mats.walheim@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Wallerman, Jörgen
Forskare FLK

Telefon:090-7868570
E-post:jorgen.wallerman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig fjärranalys

Westerlund, Carina
Institutionsadministratör

Telefon:090-7868347
E-post:carina.westerlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten

Westerlund, Bertil
Försöksledare

Telefon:090-7868412, 070-1307886
E-post:bertil.westerlund@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Wikberg, Per-Erik
Analytiker

Telefon:090-7868303, 070-6563369
E-post:per-erik.wikberg@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering, empirisk ekosystemmodellering och kolrapportering

Wilhelmsson, Erik
Universitetslektor

Telefon:090-7868340, 070-2850305
E-post:erik.wilhelmsson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering - Univ lektor i skoglig planering, skogsbruksplanering, inventering, samplanering med renskötsel, regionala konsekvensanalyser Forest management planning, NIPF, reindeer herding, NIPF goal formulation, regional analysis of potantial cut, inventory, international forest policy

Wulff, Sören
Analytiker

Telefon:090-7868352, 070-6761736
E-post:soren.wulff@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Zhao, Xin
Doktorand

Telefon:090-7868616
E-post:xin.zhao@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig matematisk statistik

Ågren, Linda
Ekonom

Telefon:090-7868248
E-post:linda.agren@slu.se
Arbetsbeskrivning:Administrativa enheten

Åkerholm, Marianne
Forskningsingenjör

Telefon:090-7868250
E-post:marianne.akerholm@slu.se

Åkesson, Hans
Systemman

Telefon:090-7868342
E-post:hans.akesson@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig statistikproduktion

Öhman, Karin
Forskare FLK

Telefon:090-7868588
E-post:karin.ohman@slu.se
Arbetsbeskrivning:Skoglig planering, Optimering, Flermålsanalys, Planering med hänsyn till vattenkvalitet.
Till personlig hemsida

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se