Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Personal

 

Namn Titel Telefon
Adler, Sven Analytiker 090-7868101
Alger, David Systemerare 090-7868207
Allard, Anna Forskare FLK 090-7868465
Andersson, Elias Postdoktor 090-7868358
Andersson, Per (tjänstledig) Forskningsingenjör tjl 090-7868234
Andersson, Pär Ekonom 090-7868617
Asplund, Mikaela Koordinator 090-7868321
Axelsson, Anna-Lena Forskare FLK 090-7868591
Axensten, Peder Forskningsingenjör 090-7868500
Bohlin, Jonas Universitetsadj 090-7868640
Bonta Bergman, Mona Informatör 090-7868156
0722-112466
Borin, Ola Lagledare
Carlsson, Julia Doktorand 090-7868371
Christensen, Pernilla Analytiker 090-7868527
070-6337386
Cory, Neil Analytiker 090-7868226
Cronvall, Erik Forskningsingenjör 090-7868624
070-7802646
Dahlén, Adam Extern resurs 0761-300716
Dahlgren, Jonas Analytiker 090-7868293
Egberth, Mikael Forskningsingenjör 090-7868517
Eggers, Jeannette Doktorand 090-7868524
Ehlers, Sarah Doktorand 090-7868286
Eriksson, Joakim Fältassistent 090-7868259
Eriksson, Åsa Ingegerd Analytiker 090-7868223
070-2989031
Eriksson Ljusk, Ola Professor 090-7868378
070-6440004
Fernholm, Erik Extern resurs 072-7128227
Feychting, Henrik Systemerare 090-7868348
Forsman, Helena Forskningsingenjör 090-7868486
Forsman, Mona Doktorand 090-7868630
070-6509451
Fransson, Johan Forskare FLK 090-7868531
070-6608697
Fridman, Jonas Forskningsledare 090-7868473
070-6784052
Gardfjell, Hans Projektledare 090-7868241
070-6201706
Grafström, Anton Universitetslektor 090-7868233
Granholm, Ann-Helen Forskningsingenjör 090-7868749
Grundberg, Karl-Erik Systemerare 090-7868356
Hagner, Åsa Koordinator 090-7868218
070-3760028
Hedblom, Marcus Analytiker 018-671041
Hedenås, Henrik Analytiker 090-7868641
Hedström Ringvall, Anna Forskare FLK 090-7868461
070-3463853
Hjertkvist, Nanna Forskningsassistent 090-7868151
Holmgren, Johan Forskare FLK 090-7868602
Holmlund, Mikael Systemerare 090-7868482
Holmström, Hampus Analytiker 090-7868374
072-7414584
Högström, Mats Systemerare 090-7868363
Jonsson, Anne-Maj Intendent 090-7868306
Jonsson, Ylva Ekonomiadministratör 090-7868318
072-2025978
Jonzén, Jonas Forskningsingenjör
Kempe, Göran Försöksledare 090-7868298
Keskitalo, Carina Extern resurs 090-7865080
070-6111074
Kronholm, Thomas Doktorand 090-7868402
Lidestav, Gun Forskare FLK 090-7868391
072-2169224
Lind, Torgny Forskare FLK 090-7868518
070-6785547
Lindberg, Eva Forskningsassistent, Postdoktor 090-7868536
Lindgren, Nils Doktorand 070-2832286
Lundström, Anders Forskningsledare 090-7868323
070-3970396
Lundström, Johanna Postdoktor 090-7868141
Lämås, Tomas Forskare FLK 090-7868405
070-3282010
Melin, Ylva Projektledare 090-7868595
Muszta, Anders Universitetsadj 090-7868311
Nilsson, Björn Forskningsingenjör 090-7868336
Nilsson, Mari Extern resurs 072-7128227
Nilsson, Mats Forskare FLK 090-7868422
Nilsson, Per Projektledare 090-7868472
070-3096919
Nordkvist, Karin Forskningsingenjör 090-7868643
Nordström, Eva-Maria Forskare 090-7868258
Norling, Örjan Extern resurs
Norman, Patrik Systemutvecklare 090-7868557
Nyberg, Maria Projektledare 090-7868109
Nyström, Kenneth Forskningsledare 090-7868364
Nyström, Mattias Forskare 090-7868316
072-2018096
Olofsson, Kenneth Forskare FLK 090-7868484
Olsson, Bo-Gunnar Tekniker 090-7868334
0706-666823
Olsson, Håkan Professor 090-7868376
070-5535701
Persson, Henrik Doktorand 090-7868105
Petersson, Hans Forskare FLK 090-7868501
Pettersson, Anders Forskningsingenjör 090-7868432
Pommerening, Arne Professor 090-7868247
070-2269746
Pålsson, Anders Tekniker 090-7868350
073-0412409
Reese, Heather Universitetslektor 090-7868485
Roberge, Cornelia Doktorand 090-7868370
Saad, Rami Doktorand 090-7868108
Sandewall, Mats Forskningsledare 090-7868329
Sandring, Saskia Analytiker 090-7868253
Sandström, Emma Forskningsingenjör 090-7868428
Sandström, Per Forskningsingenjör 090-7868653
Sandström, Stefan Forskningsingenjör 090-7868438
Schnell, Sebastian Doktorand 090-7868646
Sjödin, Maria Forskningsingenjör 090-7868489
073-0393775
Sjöström, Anders Forskningsingenjör 090-7868351
070-3653199
Staal Wästerlund, Dianne Universitetslektor 090-7868450
Stenman, Kent Extern resurs
Strandberg, Marcus Forskningsingenjör 070-5708449
Ståhl, Göran Professor 090-7868459
070-6618216
Svensson, Bernt Lagledare
Söderberg, Ulf Forskningsledare 090-7868275
Tillberg, Anita Extern resurs 072-7128227
Tyboni, Maud Forskningsingenjör 090-7868620
Umaerus, Patrik Doktorand 090-7868305
Walheim, Mats Projektledare 090-7868430
070-3778407
Wallerman, Jörgen Forskare FLK 090-7868570
Westerlund, Bertil Försöksledare 090-7868412
070-1307886
Westerlund, Carina Institutionsadministratör 090-7868347
Vestman, Martin Forskningsingenjör 090-7868289
Wikberg, Per-Erik Analytiker 090-7868303
070-6563369
Wilhelmsson, Erik Universitetslektor 090-7868340
070-2850305
Wulff, Sören Analytiker 090-7868352
070-6761736
Ågren, Linda Ekonom 090-7868248
Åkerholm, Marianne Forskningsingenjör 090-7868250
Åkesson, Hans Systemman 090-7868342
Öhman, Karin Forskare FLK 090-7868588
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se