Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för stad och land

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Utbildning i miljökommunikation

Avdelningen för miljökommunikation erbjuder möjlighet till studier i miljökommunikation på olika nivåer, för studenter med olika bakgrund, intresse och ambitioner. Du kan välja mellan ett tvåårigt internationellt mastersprogram, eller söka fristående kurser av omfattningen 2-10 veckors studier. Vi ger även distanskurser. Avdelningen genomför också kompetensutvecklingsutbildningar på uppdrag åt Naturvårdsverket.

Miljökommunikation som ämne står för en specifik kompetens, dvs. en uppsättning resurser och färdigheter som miljökommunikatören behöver. Dessutom är miljökommunikation ett perspektiv för att förstå samhället, genom att erkänna kommunikationens betydelse för och roll i miljöarbete och naturresurshantering. Studenter i miljökommunikation utvecklar en förståelse för kommunikation, samverkan, koordinering och förvaltning i denna kontext och utvecklar även praktiska färdigheter i att analysera, utforma och genomföra miljökommunikation i verkliga situationer. Vår pedagogiska inriktning utgår ifrån erfarenhetsbaserat lärande, problemorientering och kritisk reflexivitet. Frågeställningar som är centrala för utbildningarna är kommunikation, delaktighet, demokrati, maktrelationer och hantering av naturresursrelaterade konflikter. 

Ytterligare resurser & information

» Kommentarer från studenter som har deltagit i våra kurser

» Generell information om masterprogram på SLU

» Anmälan via: www.studera.nu


Kursdeltagare i fält lyssnar på markägares perspektiv relaterade till förvaltningen av en sjö.


Magisterstudenter i miljökommunikation genomför en samarbetsövning under sin studieresa i februari 2011.

Sidan uppdaterad: 2013-03-06. Sidansvarig: elvira.caselunghe@slu.se

Institutionen för stad och land, SLU
Ulls väg 28, Box 7012, 750 07 Uppsala, 018-67 10 00 vxl, sol@slu.se, Org.nr: 202100-2817