Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för stad och land

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SOL Development Platform

Institutionen för Stad och Land (SOL) har startat upp ett nätverk för forskare, lärare och praktiker på SOL som arbetar med internationalisering och utvecklingsfrågor. Plattformen syftar till att: 

  • Ge samlad input till internationaliseringen på SLU
  • Stärka forskningens relevans och kvalité
  • Stärka utbytet mellan forskning och samverkan 

På SOL arbetar både samhällsvetare och naturvetare och genom plattformen vill vi lyfta sambandet mellan människor och miljö, ett samband som är särskilt relevant i utvecklingsländer där fattiga människor ofta är direkt beroende av naturresurser för sin överlevnad. Plattformen vill fortsätta att stärka perspektiven från våra samarbetspartners i Syd i SLU: s internationella arbete, samt stärka integreringen av genderfrågor.

Issues in Development

 Vår egen seminarieserie "Issues in Development" startades upp under hösten 2011. Mer information kommer snart att finnas här.

 

Organisation och kontakt

Plattformen har en styrgrupp med åtta representanter för SOLs olika avdelningar. Hittills har plattformen ca 25 medlemmar. Vi välkomnar även masterstudenter och andra institutioner att delta!

Om du har frågor, kontakta Margarita Cuadra.


 

 

 

 


En thailändsk bonde vid sin ekologiska odling.


Internationalisering

I april blev plattformens ansökan till fakulteten beviljad med 1.1 million kr för att fortsätta interationaliserings-arbetet under 2011/2012. Läs mer om våra aktiviteter här. 


Sidan uppdaterad: 2012-04-13. Sidansvarig: margarita.cuadra@slu.se

Institutionen för stad och land, SLU
Ulls väg 28, Box 7012, 750 07 Uppsala, 018-67 10 00 vxl, sol@slu.se, Org.nr: 202100-2817