Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och analyserar vad det beror på. Vi mäter vid våra ackrediterade laboratorier förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester.

Läs mer om institutionen


Forskning och miljöanalys

Vi är fokuserade på vatten­miljön och arbetar till stor del inom fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från söt­vatten inom nationell och regional miljö­över­vak­ning. Vårt uppdrag är att lagra, kvalitets­säkra och till­gäng­lig­göra data för sjöar och vatten­drag.

» Läs mer om datavärdskapet

 


Nyheter

2015-03-05 -  SLUs tidning New Insights presenterar forskning från institutionen
I varsin artikel uppmärksammas Kevin Bishops, Willem Goedkoops och Karin Wibergs forskning
2015-03-04 -  Radioinslag med forskare från institutionen
Lutz Ahrens berättar för Sveriges Radio om en ny metod för rening av dricksvatten, som har testats av Uppsala Vatten
2015-02-18 -  Föreningen Vatten prisar forskare från institutionen
Lutz Ahrens fick "New generation"-priset
2014-12-04 -  Intervju i lokaltidningen
"Så ska gifter i vattnet stoppas" - forskningsprojekt uppmärksammat i Uppsala Nya Tidning
2014-11-26 -  FORMAS-anslag till vatten och miljö
Totalt drygt 15 miljoner kr tilldelas tre forskningsprojekt på institutionen
2014-11-25 -  Två projekt beviljade från Stiftelsen Oscar & Lilli Lamm
Totalt 2,5 Mkr har beviljats till två forsknings­­projekt som skall undersöka hur inter­belast­ningen av fosfor i sjöar kan minskas, samt studera långtidsförändringar i sjöar

Våra ackrediterade laboratorier

Vi arbetar framförallt med provtagning och analys av vattenprover och biologi från sjöar och vattendrag. Vi utför även analyser av främst bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi kan även erbjuda kvalificerade utvärderingar av analyserat materiel genom våra täta kontakter med institutionens forskare. Samtliga våra laboratorier är ackrediterade för analyser, samt för provtagningar för vattenkemi och biologiska undersökningar.

Läs mer om våra olika laboratorier

Ladda ner en informationsbroschyr (pdf)

 
Sidan uppdaterad: 2015-03-16. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala