Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Vi är miljöcertifierade!

Institutionen för vatten och miljö är miljöcertifierad enligt ISO14001! Detta innebär att vi har kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra oss på miljöområdet.

Vi påverkar miljön positivt genom att vår forskning, utbildning och fort­löp­ande miljöanalys ökar kunskapen i samhället om människans miljö­påverkan och leder till mer miljö­riktiga beslut. Vår negativa påverkan kommer fram­för­allt från tjänste­resor, resurs­förbrukning vid kontors- och laboratorie­arbete, energi­förbrukning och farligt avfall.

Vi har en miljöpolicy som ligger till grund för institutionens miljöarbete och har satt mål för att öka vår positiva och minska vår negativa miljöpåverkan. Vi ska bland annat öka kopplingen till hållbar utveckling i våra kurser, minska utsläppen från bilkörning och öka andelen miljömärkta kontorsprodukter.

 

Kontakt och länkar

Mer information för anställda finns på vår interna webbsida (inloggning krävs)

Sidan uppdaterad: 2014-06-12. Sidansvarig: Maria.Bywall@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala