Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Vi är miljöcertifierade!

MVM-centrum och dess institutioner bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Detta innebär att vi har kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra oss på miljöområdet.

Vi påverkar miljön positivt genom att vår forskning, utbildning och fort­löp­ande miljöanalys ökar kunskapen i samhället om människans miljö­påverkan och leder till mer miljö­riktiga beslut. Vår negativa påverkan kommer fram­för­allt från tjänste­resor, resurs­förbrukning vid kontors- och laboratorie­arbete, energi­förbrukning och farligt avfall.

Läs mer om miljöarbetet på MVM-centrums gemensamma sidor och i miljöhandboken.

Miljöinformation för studenter

Som student är du en jätteviktig del i vårt miljöarbete! Det du lär dig leder till positiva miljöeffekter både under din studietid och i framtiden.

Vi jobbar just nu med att förbättra våra utbildningar och öka deras positiva miljöpåverkan. För att vi ska kunna uppfylla vårt miljömål om en ökad koppling till hållbar utveckling i våra kurser behöver vi din hjälp. Var snäll och fyll i kursutvärderingen vid kursens slut!

Har du övriga tips på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete, lämna in ett förbättringsförslag, eller kontakta miljösamordnarna.

Miljöinformation för provtagare

Som provtagare är du en del av vår verksamhet och därför påverkar institutionens miljöarbete även dig.

Alla som arbetar hos oss eller på uppdrag av oss ska följa vår miljöpolicy och arbeta i enlighet med våra rutiner. Därför är det viktigt att du följer rutinen för fältarbete som finns att läsa här.

 

Kontakt och länkar

Mer information för anställda finns på vår interna webbsida (inloggning krävs).

 

Certifierad ISO 14001

Sidan uppdaterad: 2015-12-01. Sidansvarig: Maria.Bywall@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala