Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publikationer vid Institutionen för vatten och miljö

Några äldre publikationsserier som inte finns inlagda i publikationsdatabasen finns istället listade separat via länkar till vänster (t ex Mälarundersökningens rapporter och Meddelanden och rapporter från Naturvårdsverkets limnologiska undersökning). Det finns även en möjlighet att via länken till vänster söka i SLU:s gamla publikationsdatabas, då den nya databasen ännu inte har all funktionalitet och samtliga kopplingar mellan författare och publikationer inte är åtgärdade.

Sökning i SLUPub:

 

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala