Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publikationer vid Institutionen för vatten och miljö

Några äldre publikationsserier som inte finns inlagda i publikationsdatabasen finns istället listade på en separat sida (t ex Mälarundersökningens rapporter, samt Meddelanden och rapporter från Naturvårdsverkets limnologiska undersökning). OBS! SLU:s nya databas ännu inte har all funktionalitet och samtliga kopplingar mellan författare och publikationer för nedladdning är tyvärr inte helt åtgärdade.

Enkelt utsök av publikationer för en enskild person på SLU (med personens e-postadress)

Sökning i SLUPub (ha tålamod, det kan ta tid):