Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

NLU Information

Information från Naturvårdsverkets limnologiska undersökning (äldre information som inte finns inlagd i SLU:s publikationsdatabas).

1. Grönberg, B. 1975. Djurplankton i Vättern 1974.

2. Samuelsson, B. 1975. Geiger-Müllerräknare /vätske- scintillationsräknare - en metodstudie.

3. Grönberg, B. 1975. Djurplanktonundersökningar i Mälaren - en sammanställning.

4. Tirén, M. 1975. Växtplanktion i Vänern 1973.

5. Samuelsson, B. 1975. Bakteriologiska studier i Fyrisån och norra Ekoln 1971-1973.

6. Lindell, T., Svensson, B. & Kvarnäs, H. 1975. Mätning av vattenstånd med hjälp av stansande pegel.

7. Willén, E. 1976. A simplified method of phytoplankton counting.

8. Willén, T. 1976. Fünfzig Jahre quantitative Phytoplankton- untersuchungen mit der Methoe von Utermöhl.

9. Tolstoy, A., Winbladh, E. 1976. Klorofyll a i Mälaren 1965-1974 -primärdata.

10. Wiederholm, T. 1976. Chironomids as indicators of water quality in Swedish lakes.

11. Grönberg, B. 1976. Djurplankton i Vänern september 1972.

12. Håkanson, L. & Uhrberg, R. 1976. Undersökning av bly, zink och kvicksilver i recenta sediment i norra Vättern.

13. Håkanson, L. & Uhrberg, R. 1976. Sedimentundersökning utanför Görvälnverket, Mälaren.

14. Willén, T. (red.) 1977. Dättern och Brandsfjorden - vattendata.

15. Samuelsson, B. 1977. Mätning av primärproduktion (14C) med scintillationsteknik.

16. Berndtson, L. 1977. Metodik vid räkning av växtplankton. Sedimentation och artvolymer.

17. Tolstoy, A. 1977. Chlorophyll a in relation to phytoplankton biomass in some Swedish lakes.

18. Willén, E. (red.) 1977. Limnologiska undersökningar i Stora Tresticklan, Dals Ed, Älvsborgs län.

19. Nilsson, L. 1977. Softvara Atos III - användarmanual.

20. Willén, T. & Eriksson, S. 1978. Vegetationsstudier i Vänern: Kolstrandsviken, Kilsviken, Åråsviken, Hagelviken och Ölmeviken.

21. Andersson, B. 1978. Vänern - vattenvegetation.

22. Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1978. Vattenomsättning i djuphålorna utanför Forsmark.

23. Winbladh, E. 1979. Limnologiska studier av nordöstra Mälaren. Ekoln-Görväln, 1972-1974.

24. Willén, T. 1979. Uppsatser från biologiska sektionen, NLU 1964-1979.

 
Sidan uppdaterad: 2011-12-16. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala