Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

FältForsk

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

FältForsk

 Sortförsök med råg i Mälardalen. Foto: Jannie Hagman
Sortförsök med råg i Mälardalen. Foto: Jannie Hagman

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter gällande fältforskning inom jordbruksområdet. Huvuduppgiften för FältForsk är att samordna och utveckla fältforskningen ifråga om såväl planering och resultatbearbetning som metodik och teknik i fält och på laboratorier.

FältForsk består av en stabsfunktion och åtta ämneskommittéer och leds av ett arbetsutskott. Organisatoriskt ingår stabsfunktionen som en separat enhet i institutionen för växtproduktionekologi. De ämnesansvariga och ämnessakkunniga i ämneskommittéerna utför sina uppdrag inom ramen för sin ordinarie tjänstgöring vid SLU och hushållningssällskapen.

Ämneskommitteer (Forskning)

Ämneskommittéerna ska vara mötesplatser för intressenter inom resp. kommittés ämnesområde och arbeta med idé- och behovsformulering samt information och resultatspridning. Kommittéerna kan även medverka till att initiera projektansökningar och att finna finansieringsvägar för verksamheten inom resp. ämnesområde.

De ämnesansvariga ska inom ramen för sin tjänstgöring vara ansvariga för var sin ämneskommitté. De ska åtminstone en gång per år sammankalla kommittén till överläggning med syfte att i möjligaste mån samordna fältförsöken inom ämnesområdet. De ämnesansvariga ska inom ramen för sin tjänstgöring stå till näringens och forskarnas förfogande för planering och utarbetande av försöksprotokoll samt överföring av nya forskningsrön inom området.

 


Kontakt

Anneli Lundkvist, Samordnare 018-672712, 070-3443977

Torbjörn Leuchovius, Databasansvarig 018-671825,070-6997962

Johannes Forkman, Statistiker 018-671410

 

 


 
Sidan uppdaterad: 2016-05-16. Sidansvarig: Torbjorn.Leuchovius@slu.se

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817