Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöövervakning av smågnagare

 

 

 

 
Projektledare: Birger Hörnfeldt, Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund, uppläggning mm

 

Från 2014 års resultat: Fortsatt låga beståndstätheter för gråsiding

 

Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare:

Vindeln, Västerbotten 1971-2014 Grimsö, Västmanland 1973-2014
Norra Kvill, Småland 1981-2003 Boa-Berg, Halland 1985-90
Ammarnäs, Lappland 1995-2014 Stora Sjöfallet, Lappland 2001-2014
Vålådalen/Ljungdalen, Jämtland/

Härjedalen 2001-2014

 

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

 
Sidan uppdaterad: 2015-04-09. Sidansvarig: birger.hornfeldt@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se