Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kunskapsbank - miljöanalys

Här hittar du de senast inlagda populärvetenskapliga exemplen på resultat och kunnande från SLU:s miljöanalys.

Prenumerera på Kunskapsbanken som ett RSS-flöde genom att klicka på symbolen i orange nedan.

Besök SLU:s Kunskapsbank, www.slu.se/kunskapsbank. Foto: Beautiful Sweden.


Kontakta redaktionen:

Ann-Katrin Hallin
Redaktör miljöanalys
E-post: fomaredaktion@slu.se
018- 67 38 25

Nora Adelsköld
Redaktör forskning
E-post: nora.adelskold@adm.slu.se
018- 67 17 07


Urval miljöanalys

2014-03-04 -  Oklara effekter på kvicksilver i abborre efter avverkning
SLU-forskare har mätt halten av kvicksilver i abborre i elva små, svenska skogssjöar. Gemensamt för sjöarna är att skog avverkats i närheten av sjön under mätperioden.
2014-01-28 -  Vindfällen och konkurrens avgör hur många granbarkborrarna blir
Vad är det som styr hur många granbarkborrar det blir i år? En analys av 17 års data visar att det främst är tillgången på vindfällda granar och antalet granbarkborrar förra året som avgör det.
2013-07-16 -  Vill få med medborgarna i besluten om allmänningar
"Vi behöver skapa mötesplatser där den gemensamma kunskapsbasen kan öka". Det menar Nadarajah Sriskandarajah, eller Sri som han gärna kallar sig, professor i miljökommunikation vid SLU.
2013-05-08 -  Lyckade insatser mot mårdhund i Skandinavien
Med hjälp av tips från allmänheten, kameraövervakning, fällor, sterilisering och avlivning har antalet mårdhundar i Sverige kunnat hållas nere till omkring ett hundratal djur. Det visar en lägesrapport...
2013-05-08 -  Mälaren: mindre övergödd – men brunare
Övergödningen i Mälaren har minskat sedan 1960-talet. Under vissa perioder finns ändå problem med algblomningar och syrebrist. Det och mycket mer står att läsa i en rapport, där SLU-forskare sammanställt...
2013-04-22 -  Kravlös skog hjälper stressad
Öppna tall- och hedmarker eller skogsbryn har en lugnande effekt och kan hjälpa människor att återhämta sig från stressrelaterade besvär.
2013-04-21 -  Sätter barnen på kartan
Flera svenska kommuner använder metoden Barnkartor i GIS för att ta reda på hur barn upplever sin utemiljö.
2013-04-20 -  Planera städer för ökad leklust!
Allt fler av världens barn växer upp i städer. Därför får också städernas utemiljöer en större betydelse för barns vardagsrörlighet.
2013-04-20 -  Stenkoll på växthusgaserna
Utbytet av växthusgaser mellan jordytan i Europa och atmosfären har hittills mätts i separata projekt, men nu håller ett europeiskt nätverk av mätstationer på att ta form. Professor Mats B. Nilsson deltar...
2013-04-18 -  Återskapad natur under pågående skogsbruk
– Naturhänsyn är ett sätt att restaurera våra skogar medan vi brukar dem, förklarar Lena Gustafsson, professor i naturvårdsbiologi.

Urvalssidor per program

Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Bebyggd miljö
Klimat
Biologisk mångfald
Övergödning
Försurning
Giftfri miljö
Kust och hav

Arkiv för alla inslag

 Sök i kunskapsbanken

Du kan sortera inslagen efter program/ämne eller när de publicerats. 


Sidan uppdaterad: 2014-02-12. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen