Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kunskapsbank - miljöanalys

Här hittar du de senast inlagda populärvetenskapliga exemplen på resultat och kunnande från SLU:s miljöanalys.

Prenumerera på Kunskapsbanken som ett RSS-flöde genom att klicka på symbolen i orange nedan.

Besök SLU:s Kunskapsbank, www.slu.se/kunskapsbank. Foto: Beautiful Sweden.


Kontakta redaktionen:

Ann-Katrin Hallin
Redaktör miljöanalys
E-post: fomaredaktion@slu.se
018- 67 38 25

Nora Adelsköld
Redaktör forskning
E-post: nora.adelskold@adm.slu.se
018- 67 17 07


Urval miljöanalys

2016-01-11 -  Ett jordbrukslandskap i ständig förändring
I dag ligger mer än var tredje stengärdesgård i skogen och arealen hästbete ökar medan kohagarna blir färre. Det visar resultat från miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige...
2015-12-22 -  Hopp för laxen
Först höll älvsfisket på att knäcka laxstammen. Sen kom flottningen. Och havsfisket. Och kraftverksbyggandet. Men är det som kanske räddar laxen en sjukdom och miljögifter?
2015-12-21 -  Finare filter i vattenverken fixar dricksvattnet
Sex miljoner svenskar får sitt dricksvatten direkt eller indirekt berett från ytvatten. Men många svenska ytvatten har under de senaste åren blivit allt mer brunfärgade av humus. SLU och vattenverken har...
2015-12-16 -  Östersjöns miljöstatus ganska bra enligt kustfisken
Forskare på SLU tar fram metoder för att bedöma miljöstatusen hos fisksamhällen längs hela Östersjökusten. Enligt den senaste preliminära bedömningen ser det ganska bra ut i många av de undersökta områdena...
2015-12-16 -  Mer skog i framtidens varmare klimat
Den svenska skogen växer snabbare när klimatet blir varmare. Och när tillväxten ökar gynnas såväl virkesproduktion som naturvård. Det visar de skogliga konsekvensanalyserna SKA 15, som SLU har genomfört...
2015-12-16 -  Grodyngels kroppsmått avslöjar hormonstörande ämnen
Från laboratoriestudier vet forskare att grodyngels utveckling kan indikera påverkan av hormonstörande ämnen och kemikalier i ett vatten. Men hur ser det ut i fält? Och hur kan fältresultaten användas...
2015-12-16 -  Svårare att hitta lavrika marker
Skogsmark av lavtyp, där marklav täcker mer än halva ytan, har minskat dramatisk de senaste sextio åren. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.
2015-11-13 -  Hundraårsskogar behövs för vedsvampar som ulltickan
Skog behöver undantas från skogsbruk med ett tidsperspektiv som är minst 100 år för att landskapet ska fungera som livsmiljö för vedsvampar som ulltickan. Det är en av slutsatserna från delprojektet om...
2015-10-26 -  Ekosystembaserad fiskeriförvaltning i Östersjön
Förvaltningen av kommersiellt fiske inom EU går mot så kallad ekosystembaserad fiskeriförvaltning, som kräver kunskap om hur olika fiskarter påverkar varandra. Forskningen har gett ny och för fiskeriförvaltningen...
2015-10-21 -  Idéer och värderingar i skogen
Allemansrätten kontra äganderätten, med bärplockningen i fokus, har varit ett konflikttema i den svenska skogen i mer än 100 år.

Urvalssidor per program

Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Bebyggd miljö
Klimat
Biologisk mångfald
Övergödning
Försurning
Giftfri miljö
Kust och hav

Arkiv för alla inslag

 Sök i kunskapsbanken

Du kan sortera inslagen efter program/ämne eller när de publicerats. 


Sidan uppdaterad: 2014-02-12. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen