Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kunskapsbank - miljöanalys

Här hittar du de senast inlagda populärvetenskapliga exemplen på resultat och kunnande från SLU:s miljöanalys.

Prenumerera på Kunskapsbanken som ett RSS-flöde genom att klicka på symbolen i orange nedan.

Besök SLU:s Kunskapsbank, www.slu.se/kunskapsbank. Foto: Beautiful Sweden.


Kontakta redaktionen:

Ann-Katrin Hallin
Redaktör miljöanalys
E-post: fomaredaktion@slu.se
018- 67 38 25

Nora Adelsköld
Redaktör forskning
E-post: nora.adelskold@adm.slu.se
018- 67 17 07


Urval miljöanalys

2015-01-30 -  Svag ökning av vargbeståndet vintern 2013–2014
Det finns drygt 65 familjegrupper och revirmarkerande vargpar i Sverige och Norge. Inklusive övriga stationära vargar ger det ett bestånd på ungefär 400 vargar i Skandinavien. Det visar resultat från varginventeringen...
2015-01-30 -  Minskande lodjursstam vintern 2013–2014
Resultat från lodjursinventeringen 2013–2014 visar på en minskande lodjursstam i Sverige. Ökad skyddsjakt inom renskötselområdet är en av förklaringarna.
2015-01-16 -  Fler fordonsspår i fjällen
Människan orsakar allt fler fordonsspår i fjällen. Det visar resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS).
2015-01-15 -  Enklare typologi för sjöar och vattendrag
Sverige behöver förenkla och harmonisera sin indelning av sjöar och vattendrag. Dels för att följa EU:s olika direktiv men framför allt för att få till en effektiv vattenförvaltning. Nu finns ett förslag...
2015-01-15 -  Sötvattenövervakningen 50 år
I femtio år har myndigheter och forskare samarbetat för att få bra kunskaper om svenska sötvatten. Genom arbetet finns nu långa obrutna tidsserier som visar hur sötvattnet har påverkats av bland annat...
2015-01-14 -  Statistik från skogsbranden i Västmanland
Skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 påverkade cirka 13 100 hektar mark. Närmare 9 600 hektar av arealen bedömdes vara produktiv skogsmark. Det visar statistik från en flygbildstolkning av 2 062 provytor,...
2015-01-08 -  Ny metod att bedöma skogars artmångfald
SLU-forskare utvecklar en metod där man utifrån flygbilder kan bedöma den biologiska mångfalden i ett skogsbestånd. Metodutvecklingen baseras på data från flygbildstolkning och fältinventeringar inom miljöövervakningsprogrammet...
2014-12-08 -  Bekämpningsmedel minskar i grundvattnet
Halterna av bekämpningsmedel har sjunkit i det svenska grundvattnet. I mitten av 1980-talet var det nästan var tredje prov som hade otjänligt vatten, mer än 0,5 mikrogram bekämpningsmedel per liter vatten....
2014-11-28 -  Många flugor i en smäll
Det låter lite för bra för att vara sant. Fluglarver tuggar i sig allt det stinkande som vi vill bli av med: latrin och matavfall. I utbyte ger de djurfoder och organiskt gödsel, som vi kan använda istället...
2014-06-11 -  Stabil, positiv effekt på artrikedom i ekoodlingar
Biologisk mångfald. Det finns i medeltal drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur i fält eller gårdar med ekologisk odling jämfört med konventionell odling.

Urvalssidor per program

Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Bebyggd miljö
Klimat
Biologisk mångfald
Övergödning
Försurning
Giftfri miljö
Kust och hav

Arkiv för alla inslag

 Sök i kunskapsbanken

Du kan sortera inslagen efter program/ämne eller när de publicerats. 


Sidan uppdaterad: 2014-02-12. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se