Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kunskapsbank - miljöanalys

Här hittar du de senast inlagda populärvetenskapliga exemplen på resultat och kunnande från SLU:s miljöanalys.

Prenumerera på Kunskapsbanken som ett RSS-flöde genom att klicka på symbolen i orange nedan.

Besök SLU:s Kunskapsbank, www.slu.se/kunskapsbank. Foto: Beautiful Sweden.


Kontakta redaktionen:

Ann-Katrin Hallin
Redaktör miljöanalys
E-post: fomaredaktion@slu.se
018- 67 38 25

Nora Adelsköld
Redaktör forskning
E-post: nora.adelskold@adm.slu.se
018- 67 17 07


Urval miljöanalys

2015-08-14 -  Försämrad fiskhälsa oroar forskare
Trots att halterna av de flesta miljögifter och tungmetaller minskar i kustbestånd av abborre och tånglake mår fisken allt sämre. Vad det beror på, vet forskarna ännu inte.
2015-07-03 -  Internationell klimatrapportering
Årligen sedan 2003 har SLU lämnat underlag till Sveriges klimatrapportering. Underlaget har tagits fram och levererats till Naturvårdsverket inom ramen för samarbetet med SCB, SMHI och IVL inom SMED (Svenska...
2015-07-03 -  Om klimatanpassning av urbana miljöer
En stad eller tätort som klarar ett ändrat klimat – får den ett särskilt utseende, en särskild gestalt? Hur möter vi klimathotet med hjälp planering, projektering och installation av enskilda ”gröna” ytor...
2015-07-02 -  Övervakning av skogsmarkens försurningstillstånd leder till fortsatt försiktighet
Övervakning av miljötillståndet i skogsmarken och den angränsande forskningen har bidragit till bilden av det terrestra ekosystemets återhämtning från försurningen. Forskarna har visat att markens återhämtning...
2015-07-02 -  Lodjurs- och järvforskning inom renskötselområdet
Naturvårdsverket initierade år 1994 forskning på lodjur och järv i renskötselområdet. En grund till rovdjursforskningen vid SLU var att ersättningssystemet för rovdjursdödade renar ändrades år 1996 efter...
2015-06-04 -  Hellre torget än skogen om barnen får välja – exemplet Bäckby i Västerås
SLU-forskare har utvecklat metoden Barnkartor i GIS. Med hjälp av den kan stadsplanerare se hur barn använder och upplever sin utemiljö.
2015-06-02 -  Vill öka kunskapen om stadens träd
SLU har tagit fram en manual som gör det lättare att genomföra trädinventeringar i stadsmiljöer. Förhoppningen är att öka kunskapen om träden och hur de mår.
2015-06-02 -  Människans behov bör styra förtätningen
SLU-forskare har studerat hur kommuner och bostadsbolag valt att förtäta bebyggelsen i olika stadstyper. Med hjälp av enkäter har forskarna också ställt frågan till dem som bor där – är det något som kan...
2015-06-01 -  Riskbedömningsverktyg för läckage av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten
Undersökningar av vattenmiljön under 1980-talet visade för första gången att bekämpningsmedelsrester förekom i halter som utgjorde en risk för vattenlevande växter och djur samt för människors hälsa.
2015-04-14 -  Svekfulla dofter ger hållbar insektskontroll
En av våra allra största globala utmaningar är att hitta hållbara sätt att kontrollera insekter som angriper livsmedelsväxter och skogsträd, samt sprider sjukdomar.

Urvalssidor per program

Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Bebyggd miljö
Klimat
Biologisk mångfald
Övergödning
Försurning
Giftfri miljö
Kust och hav

Arkiv för alla inslag

 Sök i kunskapsbanken

Du kan sortera inslagen efter program/ämne eller när de publicerats. 


Sidan uppdaterad: 2014-02-12. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se