Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kunskapsbank - miljöanalys

Här hittar du de senast inlagda populärvetenskapliga exemplen på resultat och kunnande från SLU:s miljöanalys.

Prenumerera på Kunskapsbanken som ett RSS-flöde genom att klicka på symbolen i orange nedan.

Besök SLU:s Kunskapsbank, www.slu.se/kunskapsbank. Foto: Beautiful Sweden.


Kontakta redaktionen:

Ann-Katrin Hallin
Redaktör miljöanalys
E-post: fomaredaktion@slu.se
018- 67 38 25

Nora Adelsköld
Redaktör forskning
E-post: nora.adelskold@adm.slu.se
018- 67 17 07


Urval miljöanalys

2014-12-08 -  Bekämpningsmedel minskar i grundvattnet
Halterna av bekämpningsmedel har sjunkit i det svenska grundvattnet. I mitten av 1980-talet var det nästan var tredje prov som hade otjänligt vatten, mer än 0,5 mikrogram bekämpningsmedel per liter vatten....
2014-11-28 -  Många flugor i en smäll
Det låter lite för bra för att vara sant. Fluglarver tuggar i sig allt det stinkande som vi vill bli av med: latrin och matavfall. I utbyte ger de djurfoder och organiskt gödsel, som vi kan använda istället...
2014-06-11 -  Stabil, positiv effekt på artrikedom i ekoodlingar
Biologisk mångfald. Det finns i medeltal drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur i fält eller gårdar med ekologisk odling jämfört med konventionell odling.
2014-06-11 -  Biskadliga ämnen i svenska ytvatten
Neonikotinoider tillhör en grupp av bekämpningsmedel som misstänks bidra till den ökade bidöden världen över. De återfinns nu i svenska ytvatten.
2014-06-11 -  Viktigt värna om vilda pollinatörer
Vilda insekter betyder minst lika mycket som tambin för polliner­ingen av jordbruks- och trädgårdsgrödor som producerar frön, frukter, bär eller nötter.
2014-06-11 -  Skyddszon intill diken gynnar lärkan
Den rödlistade sånglärkan kan ha stor nytta av de gräsbevuxna skyddszoner som anläggs längs åkerdiken och vattendrag för att minska läckaget av växtnäring och bekämpningsmedel.
2014-06-11 -  Mindre kadmium i vetet med ny metod
Kadmium i åkermark förekommer främst i regioner med alunskiffer i berggrunden, t.ex. i Österlen i Skåne, delar av västra Östergötland, intill Väst­götabergen och i Storsjöbygden i Jämtland. Nu finns det...
2014-04-28 -  Är kalfjället fortfarande kalt?
Arealen kalfjäll i Sverige är lika stor i dag som i början av 2000-talet. Det visar resultat från Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS).
2014-03-04 -  Oklara effekter på kvicksilver i abborre efter avverkning
SLU-forskare har mätt halten av kvicksilver i abborre i elva små, svenska skogssjöar. Gemensamt för sjöarna är att skog avverkats i närheten av sjön under mätperioden.
2014-01-28 -  Vindfällen och konkurrens avgör hur många granbarkborrarna blir
Vad är det som styr hur många granbarkborrar det blir i år? En analys av 17 års data visar att det främst är tillgången på vindfällda granar och antalet granbarkborrar förra året som avgör det.

Urvalssidor per program

Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Bebyggd miljö
Klimat
Biologisk mångfald
Övergödning
Försurning
Giftfri miljö
Kust och hav

Arkiv för alla inslag

 Sök i kunskapsbanken

Du kan sortera inslagen efter program/ämne eller när de publicerats. 


Sidan uppdaterad: 2014-02-12. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se