Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter - miljöanalys

Här kan du läsa de senaste nyheterna från SLU:s miljöanalys.

Du kan prenumerera på nyheter från miljöanalys som ett RSS-flöde genom att klicka på symbolen i orange nedan.

Foto på björkar och himmel, fotograf Beautiful Sweden.


Kontakta miljöanalys-redaktionen

Ann-Katrin Hallin
fackredaktör
E-post: fomaredaktion@slu.se
018- 67 38 25

Ulla Ahlgren
fackredaktör
E-post: fomaredaktion@slu.se
090-786 82 81


Nyheter - miljöanalys

2015-09-24 -  SLU invigde specialdesignat hus för ozonmätningar
SLU:s ozonmätningar firar 25 år, något som bland annat firades med att SLU invigde ett nytt ozon-hus vid Svartbergets fältstation.
2015-09-23 -  Fortsatt hög tillväxt i de svenska skogarna
De svenska skogarna fortsätter att växa mer än någonsin Det framgår både av officiell statistik i publikationen Skogsdata och i den nya versionen av webbverktyget Taxwebb, som enkelt låter användaren ta...
2015-09-22 -  SLU i budgetpropositionen 2016
Sveriges lantbruksuniversitet anvisas i måndagens budgetproposition ett anslag om 1,8 miljarder kronor för 2016, vilket är en ökning med 86 miljoner kronor jämfört med 2015.
2015-09-16 -  Forskarupprop: Hjälp oss kartlägga spridningen av amerikansk hummer
Den 21 september börjar årets hummerfiske och forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium räknar med nya fynd av förvildad amerikansk hummer, framför allt kring Lysekil. Nu ber de hummerfiskare om hjälp med...
2015-09-10 -  Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen
Vid skogsavverkningar blir det allt vanligare att även grenar, toppar och barr (”grot”) fraktas bort från hyggena, för att användas som biobränsle. Det finns farhågor om att detta intensiva utnyttjande...
2015-08-20 -  Forskningssamarbete för säkrare dricksvatten
SLU-forskare ska tillsammans med forskare från Chalmers och Lunds universitet arbeta för en säkrare dricksvattenförsörjning. Samarbetet sker inom Dricks, som är en centrumbildning för dricksvattenfors...
2015-08-12 -  Rekordår för lingon i Götaland
Årets lingonskörd ser ut att bli rekordstor i Götaland. Prognosen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på bra tillgång i alla landsdelar utom i Norra Norrland, jämfört med ett normalår.
2015-07-22 -  Nytt ris minskar växthusgaserna
En internationell grupp av forskare som leds från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har lyckats ta fram ett ris som minskar mängden växthusgaser som avges vid odling av ris.
2015-06-24 -  ”Öka lärosätenas frihet”
”Statliga universitet och högskolor behöver ökad handlingsfrihet inom strategiskt viktiga områden. Det handlar om att stärka de svenska lärosätenas internationella konkurrensförmåga och ge dem bättre förutsättningar...
2015-06-23 -  Försämrad fiskhälsa oroar forskare
Trots att halterna av de flesta miljögifter och tungmetaller minskar i kustbestånd av abborre och tånglake mår fisken allt sämre. Vad det beror på, vet forskarna ännu inte.

Nyhetsarkiv

 Sök i SLU:s nyhetsarkiv. Här kan du söka bland alla SLU-nyheter.

 Prenumerera. Prenumerera på samtliga SLU:s nyheter, eller filtrerade efter publiceringsställe.


Sidan uppdaterad: 2014-07-07. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se