Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter - miljöanalys

Här kan du läsa de senaste nyheterna från SLU:s miljöanalys.

Du kan prenumerera på nyheter från miljöanalys som ett RSS-flöde genom att klicka på symbolen i orange nedan.

Foto på björkar och himmel, fotograf Beautiful Sweden.


Kontakta miljöanalys-redaktionen

Ann-Katrin Hallin
fackredaktör
E-post: fomaredaktion@slu.se
018- 67 38 25

Ulla Ahlgren
fackredaktör
E-post: fomaredaktion@slu.se
090-786 82 81


Nyheter - miljöanalys

2015-08-20 -  Forskningssamarbete för säkrare dricksvatten
SLU-forskare ska tillsammans med forskare från Chalmers och Lunds universitet arbeta för en säkrare dricksvattenförsörjning. Samarbetet sker inom Dricks, som är en centrumbildning för dricksvattenfors...
2015-08-12 -  Rekordår för lingon i Götaland
Årets lingonskörd ser ut att bli rekordstor i Götaland. Prognosen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på bra tillgång i alla landsdelar utom i Norra Norrland, jämfört med ett normalår.
2015-07-22 -  Nytt ris minskar växthusgaserna
En internationell grupp av forskare som leds från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har lyckats ta fram ett ris som minskar mängden växthusgaser som avges vid odling av ris.
2015-06-24 -  ”Öka lärosätenas frihet”
”Statliga universitet och högskolor behöver ökad handlingsfrihet inom strategiskt viktiga områden. Det handlar om att stärka de svenska lärosätenas internationella konkurrensförmåga och ge dem bättre förutsättningar...
2015-06-23 -  Försämrad fiskhälsa oroar forskare
Trots att halterna av de flesta miljögifter och tungmetaller minskar i kustbestånd av abborre och tånglake mår fisken allt sämre. Vad det beror på, vet forskarna ännu inte.
2015-06-18 -  ”Aktivt skogsbruk värnar klimatet bäst”
Skogsskövling är verkligen inte bra för klimatet – däremot kan aktivt skogsbruk göra stor nytta, skriver professor Tomas Lundmark, SLU, i en debattreplik i SvD.
2015-06-16 -  Fartygsköpet fortsätter
SLU:s styrelse beslutade vid tisdagens sammanträde att uppdra åt rektor att ingå de överenskommelser och fatta de beslut som krävs för att regeringsuppdraget från i april i år om inköp av ett nytt forskningsfartyg...
2015-05-26 -  Reviderade riktlinjer för externfinansiering
Rektor har i dag (2015-05-25) fattat beslut om reviderade riktlinjer för externfinansiering. Syftet med riktlinjerna är att undvika ekonomiska och juridiska problem i externfinansierade projekt.
2015-05-20 -  SLU värd för internationella möten om Östersjöns miljö
Övergödning. Hur kan Östersjöländernas beräkningar av belastningen med näringsämnen från land till hav bli säkrare och mer jämförbara? Det är några av frågorna som experter från Östersjöländerna diskuterar...
2015-05-07 -  Tillståndet i skogen i ny officiell statistik
SLU har idag publicerat ny officiell statistik om den svenska skogens tillstånd och förändring. Statistiken omfattar såväl produktionsuppgifter som miljöaspekter.

Nyhetsarkiv

 Sök i SLU:s nyhetsarkiv. Här kan du söka bland alla SLU-nyheter.

 Prenumerera. Prenumerera på samtliga SLU:s nyheter, eller filtrerade efter publiceringsställe.


Sidan uppdaterad: 2014-07-07. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se