Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter - miljöanalys

Här kan du läsa de senaste nyheterna från SLU:s miljöanalys.

Du kan prenumerera på nyheter från miljöanalys som ett RSS-flöde genom att klicka på symbolen i orange nedan.

Foto på björkar och himmel, fotograf Beautiful Sweden.


Kontakta miljöanalys-redaktionen

Ann-Katrin Hallin
fackredaktör
E-post: fomaredaktion@slu.se
018- 67 38 25

Ulla Ahlgren
fackredaktör
E-post: fomaredaktion@slu.se
090-786 82 81


Nyheter - miljöanalys

2014-12-17 -  Kampen mot askskottsjukan går framåt
Kampen mot askskottsjukan går framåt. Under det senaste året har över 400 askar som är resistenta mot askskottsjukan kartlagts. Nu fortsätter arbetet med att hitta orsaken till att vissa träd är mer resistenta...
2014-12-16 -  Gynnsamt för granbarkborrar i norr – ökad skaderisk framöver
Norra Sverige har drabbats av flera stora stormfällningar under senare år och granbarkborrarna har haft tillgång till vindfällda träd under tre somrar i följd. Därmed ökar också risken för att den förhöjda...
2014-12-15 -  Nytt kompetensnätverk om främmande arter
Nu startar ett metod- och kompetensutvecklingsnätverk om invasiva främmande arter på SLU.
2014-12-15 -  De flesta nöjda med miljöanalysdagen 2014
Drygt 95 procent av de deltagare som svarat på en utvärderingsenkät var mycket nöjda eller nöjda med årets temadag om smartare miljöanalysmetoder.
2014-12-10 -  SLU-forskare vann fototävling
Alejandro Ruete, forskare vid ArtDatabanken, har vunnit första pris i British Ecological Societys fototävling för sitt fotografi av en blank fältblomfluga som sitter på en blå bolltistel.
2014-12-10 -  Kartlägger skogsbrandens påverkan på djurlivet
Det 15 000 hektar stora brandområdet i Västmanland ger ett unikt tillfälle att studera hur faunan påverkas av den storskaliga störningen. Forskare från SLU i Grimsö har under hösten inventerat fåglar och...
2014-12-01 -  Värdefull övervakning av svenska sjöar och vattendrag under 50 år
Miljötillståndet i svenska sötvatten har nästa år övervakats under femtio år. Under denna tid har regelbundna mätningar av vattenkvalitet gett värdefulla underlag till miljöarbetet, och många av de åtgärder...
2014-11-25 -  Kungaprofessur i miljövetenskap till SLU
Professor Chris Evans har av styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö utsetts till den tjugonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövete...
2014-11-25 -  Ny metod för att förstå hinder för Östersjötorskens återhämtning
SLU-forskare har utvecklat en ny metod för att få svar på varför överfiskade fiskpopulationer, exempelvis torskbeståndet i Östersjön, inte återhämtar sig trots att fisket minskat. Metoden går ut på att...
2014-11-24 -  Internationell djurdatabas till SLU i Umeå
Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM) vid SLU har beviljats medel av Vetenskapsrådet (VR) för att driva ett nytt internationellt databasnätverk (WRAM 2) för sensordata från djur.

Nyhetsarkiv

 Sök i SLU:s nyhetsarkiv. Här kan du söka bland alla SLU-nyheter.

 Prenumerera. Prenumerera på samtliga SLU:s nyheter, eller filtrerade efter publiceringsställe.


Sidan uppdaterad: 2014-07-07. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se