Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Foto: Margaretha Edqvist

Program Biologisk mångfald

Programmet ska följa och analysera situationen för biologisk mångfald. Resultaten ska stödja arbetet med berörda miljömål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

Kontakter inom program Biologisk mångfald

Koordinator program Biologisk mångfald

Informationsverksamhet Artdatabanken

Sveriges rödlista, Svenska artprojektet, Svenska Lifewatch, naturtyper, artanalyser

Artportalen, Dyntaxa,  fyndregistrering, datavärdskap arter

Flora- och faunaväkteri

Fler tips på kontakter

 Kontakter på Artdatabanken

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

Verksamhet inom program Biologisk mångfald

Faunaväkteri. Foto: Tomas Carlberg, SLU
Biologisk mångfald är det största programmet inom SLU:s miljöanalys. Här ingår bland annat Artdatabankens arbete för att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige.

Verksamhetslänkar

Metodutveckling och samordning:

Inventeringar och kunskapsunderlag:

Information om biologisk mångfald:

Svenska artprojektet:

Rapportering:

Externa samarbeten och länkar:

Internationella samarbeten och länkar:


Program Biologisk mångfald administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap

 

Samarbeta med oss!

Mora Aronsson, koordinator Biologisk mångfald

 

Mora Aronsson, koordinator
Tel. 018-67 34 14
ArtDatabanken, SLU


Kunskapsbank: Biologisk mångfald

2015-07-02 -  Lodjurs- och järvforskning inom renskötselområdet
Naturvårdsverket initierade år 1994 forskning på lodjur och järv i renskötselområdet. En grund till rovdjursforskningen vid SLU var att ersättningssystemet för rovdjursdödade renar ändrades år 1996 efter...
2015-02-23 -  Smörbulten som kom in med barlastvattnet
Den svartmunnade smörbulten är en av de invasiva arter som är på väg att sprida sig i Östersjön. Genom bättre hantering av barlastvatten kan spridningen kanske dämpas lite, menar ekologen Ann-Britt Fl...
Sidan uppdaterad: 2015-05-06. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se