Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom Biologisk mångfald

Koordinator program Biologisk mångfald

  • Mora Aronsson: Koordinator program Biologisk mångfald, miljömålsrelaterade frågor. Stöd till basinventering Natura 2000, floraväkteri

Informationsverksamhet Artdatabanken

Sveriges rödlista, Svenska artprojektet och Natonalnyckeln till Sveriges flora och fauna

  • Ulf Gärdenfors: Arter, LifeWatch, Sveriges rödlista, Svenska artprojektet
  • Tord Snäll: Analys av arters utbredning och dynamik i syfte att förutspå arternas långsiktiga överlevnad i relation till omvärldsfaktorer.
  • Jan Edelsjö: Fyndregistrering observationsdatabas
  • Anna Karlsson: Marin inventering
  • Lena Tranvik: Naturtyper och naturvård, basinventeringen, uppföljning av skyddade områden

ArtDatabankens taxonomiska databas

Artportalen
Sidan uppdaterad: 2013-01-24.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen