Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Försurning 

Foto: Per-Erik Larsson

Underlag för anpassade åtgärder

Program Försurning ska ge en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning” och bidra till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP). Det är idag viktigt att få kunskap om försurningspåverkan från bland annat skogsbruket och uttaget av biobränsle. I verksamheten inom program Försurning ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i både skogsmark och vattendrag.

Samverka med oss!

Kevin Bishop

Kontaktperson:

Kevin Bishop, koordinator
018-67 31 31
Vatten och miljö

 

Läs mer om verksamheten inom program Försurning
Kontakter inom program Försurning


Aktuellt

Rapporten Sötvatten 2013: Bl. a. om att försurningen minskar (pdf)

2014-08-12 -  Läs om invasiva arter i senaste Miljötrender
Invasiva främmande arter skadar inhemsk biologisk mångfald, kulturhistoriska miljöer och kostar samhället pengar. Och fler är på väg mot Sverige. Dyk ned i ämnet i nya numret av tidningen Miljötrender...
2014-07-08 -  Ganska bra med blåbär i år men färre bär än vanligt
Tillgången på blåbär ser ut att bli ganska hygglig i år. Men årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på något färre blåbär än normalt i hela landet.
2014-05-23 -  Gränsöverskridande forskarmöte om kvicksilver
Trots ett högt nedfall är koncentrationen av kvicksilver i fisk i Kina generellt låga, förutom i områden med kvicksilvergruvor. Det berättade professor Xinbin Feng vid avsparken för ett femårigt svensk-kinesiskt...
2014-05-14 -  Nystartat svensk-kinesiskt samarbete ska minska risk att kvicksilver hamnar i maten
Ökande utsläpp gör att problemen med giftigt kvicksilver i näringskedjorna växer. Hur kan vi motverka att det kvicksilver som redan kommit in i globala kretslopp hamnar i t.ex. kinesers ris och i svenskars...
2014-05-05 -  Forskare vill ha hjälp med vårtecken i Norrland
I år kom den meteorologiska våren flera veckor tidigare än normalt. Det betyder att många vårtecken i naturen också dykt upp tidigare än normalt. Sveriges lantbruksuniversitet gör varje år noggranna mätningar...
Sidan uppdaterad: 2013-10-01. Sidansvarig: kevin.bishop@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen