Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Försurning 

Foto: Per-Erik Larsson

Underlag för anpassade åtgärder

Program Försurning ska ge en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidra till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP). Det är i dag viktigt att få kunskap om försurningspåverkan från bland annat skogsbruket och uttaget av biobränsle. 

Kontakter inom program Försurning

Koordinator för program Försurning

Stefan Löfgren: Koordinator program Försurning, miljömålsrelaterade frågor.

Kritisk belastning med försurande ämnen

Jens Fölster: Kritisk belastning av försurande ämnen, beräkningsmodell.

Integrerad kalkeffektuppföljning, IKEU

Tobias Vrede: Integrerad kalkeffektuppföljning.

Projekt om försurande kväveläckage

Anne-Mieke Gärdenäs: Projektledare

Projekt om organiska syror

Hjalmar Laudon Öppnas i nytt fönster: Projektledare

Projekt om skogsmarkskalkning

Stefan Löfgren: Projektledare

Projekt om skogsmarksförsurning

Johan Stendahl: Projektledare

Fler tips på kontakter

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

Verksamhet inom program Försurning

Sjökalkning, foto Mats Gerentz, SLU
I programmets verksamhet ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i både skogsmark och vattendrag.

Verksamhetslänkar


Program Försurning administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap

 

Samverka med oss!

Kontaktperson:

Stefan Löfgren, koordinator
023-79 34 57, 070-69 55 177
Vatten och miljö


Data

Publikationer


Publikationer (forts.)


Aktuellt

2016-04-28 -  Hack for Sweden får innovationspris
Hack for Sweden har tilldelats Kartografiska sällskapets innovationspris år 2016.
2016-04-20 -  Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset
Artdatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelades i dag Rolf Löfgren, vid en ceremoni i samband med Flora- och faunakonferensen. Rolf Löfgren får priset för sina enastående insatser för skyddet av svensk...
2016-04-05 -  Så ser förekomsten ut av högfluorerade ämnen och växtskyddsmedel i våra vatten
Nya undersökningar bekräftar bilden av att högfluorerade ämnen, PFAS, från punktkällor som brandövningsplatser, kan utgöra en risk för människors hälsa och miljö. De halter av växtskyddsmedel som hittats...
2016-03-13 -  Visualisering av stadens möjligheter – Divercity – vann Hack for Sweden Award 2016
Hack for Sweden Award tilldelas i år laget Ge0Hack3rs för tjänsten Divercity, en webbtjänst som hjälper invånare, besökare, planerare och näringsliv att utnyttja stadens möjligheter.
2016-02-26 -  Kevin Bishop ny vicerektor för fortlöpande miljöanalys vid SLU
Den 1 mars tillträder Kevin Bishop som ny vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys. Kevin Bishop är i dag gästprofessor på institutionen för vatten och miljö vid SLU och professor i akvatisk...
Sidan uppdaterad: 2016-05-18. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen