Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Försurning 

Foto: Per-Erik Larsson

Underlag för anpassade åtgärder

Program Försurning ska ge en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning” och bidra till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP). Det är idag viktigt att få kunskap om försurningspåverkan från bland annat skogsbruket och uttaget av biobränsle. I verksamheten inom program Försurning ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i både skogsmark och vattendrag.

Samverka med oss!

Kevin Bishop

Kontaktperson:

Kevin Bishop, koordinator
018-67 31 31
Vatten och miljö

 

Läs mer om verksamheten inom program Försurning
Kontakter inom program Försurning


Aktuellt

Rapporten Sötvatten 2013: Bl. a. om att försurningen minskar (pdf)

2014-04-15 -  Topp för sorkar och lämlar i år
Uppgången för sorkar och lämlar i fjol innebär att bestånden troligen når en topp i år. Det innebär att 2014 kommer att vara ett bättre år för de rovdjur som är specialiserade på smågnagare som föda, än...
2014-04-07 -  Kvicksilverexperter diskuterade skogsbruk och kvicksilver i Umeå
Närmare 30 forskare och experter med intresse för kvicksilver träffades på SLU Umeå för att diskutera kvicksilver och skogsbruk. Med på symposiet fanns även representanter från skogindustrin och myndigheter,...
2014-04-03 -  Svensk hybrid mellan varg och hund en myt
Det går rykten om att vargstammen innehåller hybrider mellan hundar och vargar men omfattande studier från vargforskare på SLU och deras norska kollegor visar att det inte stämmer. – Vi har bättre genetisk...
2014-03-24 -  Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor
Antalet talltitor har mer än halverats sedan 1970-talet. Vad detta beror på har diskuterats i fågelkretsar under många år. Enligt en studie från SLU) är orsaken en kraftig minskning av små granar i gallrings-...
2014-03-21 -  Beståndet av mört visar sjöförsurning över tid
Sverige har unika data om vilka fiskarter som funnits i vara sjöar och som bygger på historiska arkiv och kunskap från lokalbefolkningen. Dessa data som visat sig väldigt värdefulla i förståelsen av miljöförändringar...
Sidan uppdaterad: 2013-10-01. Sidansvarig: kevin.bishop@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen