Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Försurning 

Foto: Per-Erik Larsson

Underlag för anpassade åtgärder

Program Försurning ska ge en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidra till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP). Det är i dag viktigt att få kunskap om försurningspåverkan från bland annat skogsbruket och uttaget av biobränsle. 

Kontakter inom program Försurning

Koordinator för program Försurning

Kevin Bishop: Koordinator program Försurning, miljömålsrelaterade frågor.

Kritisk belastning med försurande ämnen

Jens Fölster: Kritisk belastning av försurande ämnen, beräkningsmodell.

Integrerad kalkeffektuppföljning, IKEU

Tobias Vrede: Integrerad kalkeffektuppföljning.

Projekt om försurande kväveläckage

Anne-Mieke Gärdenäs: Projektledare

Projekt om organiska syror

Hjalmar Laudon Öppnas i nytt fönster: Projektledare

Projekt om skogsmarkskalkning

Stefan Löfgren: Projektledare

Projekt om skogsmarksförsurning

Johan Stendahl: Projektledare

Fler tips på kontakter

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

Verksamhet inom program Försurning

Sjökalkning, foto Mats Gerentz, SLU
I programmets verksamhet ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i både skogsmark och vattendrag.

Verksamhetslänkar


Program Försurning administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap

 

Samverka med oss!

Kevin Bishop

Kontaktpersoner:

Kevin Bishop, koordinator
018-67 31 31
Vatten och miljö

Stefan Löfgren, forskningsledare
023-79 34 57, 070-69 55 177
Vatten och miljö


Data

Publikationer


Publikationer (forts.)


Aktuellt

2016-01-18 -  Nya öppna data från SLU inför Hack for Sweden 2016
För tredje året i rad är SLU med och anordnar tävlingen Hack for Sweden som hålls 12-13 mars. Syftet är att stimulera utveckling nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data. Inför tävlingen...
2015-12-18 -  Råvarujakt i arktiska Sverige påverkar ren, älg och människa
Arktis är hett, politiskt ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Allt fler riktar blickarna mot Nordkalotten i jakt på råvaror såväl som rekreation. Hur påverkar detta traditionella verksamheter som renskötsel...
2015-12-18 -  Arbeta smartare med gröna infrastrukturer
Nu är det dags att använda moderna verktyg när vi bygger upp landskapets gröna infrastrukturer. Uppgifter om den biologiska mångfalden i landskapet kan vi hämta från stora, öppna databaser, och det finns...
2015-12-13 -  Nu öppnar anmälan till Hack for Sweden 2016
Bakom hacket står fler myndigheter än tidigare, varav SLU är en. Mängden öppna data i tävlingen är också större. Anmälan är öppen mellan 13 december och 25 januari.
2015-12-08 -  SLU bidrog i diskussionen om skogens roll i kommande klimatavtal
Här är en sammanfattning om vad som kom fram under de seminarier som SLU ordnade den 5 och 7 december i anslutning till klimatmötet i Paris.
Sidan uppdaterad: 2015-09-14. Sidansvarig: kevin.bishop@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se