Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom Försurning

Koordinator för program Försurning

  • Kevin Bishop: Koordinator program Försurning, miljömålsrelaterade frågor.

Kritisk belastning med försurande ämnen

  • Jens Fölster: Kritisk belastning av försurande ämnen, beräkningsmodell.

Integrerad kalkeffektuppföljning, IKEU

Projekt om försurande kväveläckage

 Projekt om organiska syror

Projekt om skogsmarkskalkning

Projekt om skogsmarksförsurning
Sidan uppdaterad: 2014-11-25. Sidansvarig: kevin.bishop@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se