Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom Giftfri miljö

Koordinator och biträdande koordinator

Pia Larsson Koordinator
Jenny Kreuger Biträdande koordinator

 

KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB)

Jenny Kreuger Föreståndare CKB
Mikaela Gönczi Biträdande föreståndare CKB


Projektledare och projekt

Förekomst - Pesticider och metaller i akvatisk och terrester miljö

Nicholas Jarvis Bekämpningsmedelsförluster till yt- och grundvatten
Jenny Kreuger Pesticider i yt- och grundvatten, samt sediment
  Pesticider i luft och nederbörd
  Regionala pesticiddatabasen (RPD)
Staffan Åkerblom Skogsbrukets effekter på kvicksilverhalten i insjöfisk
  Kvicksilver i abborre i svenska insjöar

 

Toxiska effekter - Bioindikatorer/biomarkörer för miljögifter

Leif Norrgren, Anna Norman Haldén Patogena mikroorganismer, läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i akvatisk miljö
Gunnar Carlsson Grodyngel som bioindikator
Maria Kahlert Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator - kiselalger
Agneta Oskarsson, Johan Lundqvist Utveckling av molekylära markörer för fortlöpande miljöanalys inom akvatisk toxikologi
Stefan Örn Fiskhälsa i recipienter
Anne-Marie Dalin Påverkas älgens reproduktion av förändringar i miljö och klimat
Sara Persson, Ulf Magnusson Minkprojektet – ett miljöövervakningsprogram för miljögifter och dess effekter hos vilda däggdjur
Bernt Jones, Åke Bergman (Sthlms Univ.) Katt som indikator på människors bostadsmiljö

 

Externa medverkande

I programmets referengrupp ingår representanter från:
Sidan uppdaterad: 2014-12-02. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se