Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom program Jordbrukslandskap

Koordinator och biträdande koordinator för program Jordbrukslandskap

  • Åke Berg: Koordinator. Biologisk mångfald, jordbrukspolitik och miljöersättningar.
  • Katarina Kyllmar. Biträdande koordinator. Jordbruksmark och miljöövervakning. 

Nationell inventering av landskapet i Sverige

Mark- och grödoinventeringen

  • Jan Eriksson: Resultatredovisning och dataleveranser av Mark- och grödoinventeringen.

Markpackning

Markbiologisk övervakning i åkermark

  • Holger Kirchmann: Markbiologisk övervakning i åkermark, hållbart nyttjande i jordbruket.

Radioekologiska data

Betesdjur

  • Eva Spörndly: Husdjurens tillväxt, beteende och betesutnyttjande i naturbetesmarker och andra betesmarker. HagmarksMistra.
 
Sidan uppdaterad: 2014-11-26. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se