Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Verksamhet inom Jordbrukslandskap

Jordbrukslandskap är ett av de större programmen och hyser bland annat det nationella miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS. Programmet arbetar också med övergripande synteser och utvärderingar.

Fjärils- och humleinventering, fotograf Erik Cronvall, SLU
Foto: Erik Cronvall, SLU

Läs mer om programmets verksamhet samt hitta aktuella länkar nedan.

Övervakning av jordbrukslandskapet

Ordbild för Nationell inventering av landskapet i Sverige samt foto från Beautiful Sweden

Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) övervakar jordbrukslandskapets biotoper och naturvärden, till exempel förändringar av landskapets struktur. I anslutning till NILS genomförs också:

Övervakning av åkermarkens tillstånd

Mark- och grödoinventeringen: Undersökning av markens tillstånd och grödans kvalitet. Genomförs vart tionde år i 2000 provpunkter på svensk åkermark.

Radioaktivt cesium i åkermark, växter och vilt: Miljöövervakning av radioaktiva ämnens tillstånd i olika ekosystem.Tidsserier för mark, växt och vilt sedan Tjernobylolyckan 1986.

Markpackningsprogrammet: Undersökning av hur odlingen påverkar åkermarkens fysikaliska egenskaper. En jord som är packad ger lägre produktion och har en ökad risk för läckage av växtnäringsämnen. 

Åkermarkens biologiska kvalitet: Utveckling av ett övervakningsprogram av åkermarkens biologiska kvalitet. De biologiska processerna i åkermarken bestämmer markens produktionsförmåga och påverkar kväveutlakning, koldioxidemission och omsättning av bekämpningsmedel.

Övergripande synteser och utvärderingar

Programmet arbetar med flera programövergripande synteser och utvärderingar. Några exempel:

  • Utredning av samband mellan jordbruk, miljöersättningar, biologisk mångfald, kulturvärden, näringsämnesläckage, klimatförändringar med mera.
  • Utredning av användbarheten av tillgängliga miljöövervakningsdata, till exempel från Artportalen och NILS.
  • Utredningar om befintlig miljöövervakning och behovet av kompletterande miljöövervakning i jordbrukslandskapet. Under 2013 bedrivs ett projekt för att ta fram ett förslag på metoder för övervakning av biologisk mångfald på åkermark.

Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Strålsäkerhetsmyndigheten är med och finansierar verksamheten inom program Jordbrukslandskap.
Sidan uppdaterad: 2013-05-23. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se