Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Klimat

Himmelslandskap. Foto: Ann-Katrin Hallin.

Klimatrapportering för uppföljning av internationella mål

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem och därmed påverka de areella näringarna. Därför är det viktigt att redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk.

Program Klimat stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering. 

Kontakter inom program Klimat

Koordinator för program Klimat

Rapportera fenologiska observationer, fenologiväktare

  • Kjell Bolmgren: Koordinator för Svenska fenologinätverket, naturenskalender.se Öppnas i nytt fönster, höstförsöket och vårförsöket som är en del av naturens kalender i skolan, m.m.

Klimatrapportering

  • David Alger: Ajourhållning och uppdatering av databas för leverans av underlagsdata till internationell rapportering av växthusgaser för sektorn LULUCF.
  • Annemieke Gärdenäs: Verifiering av Sveriges klimatrapportering.
  • Mattias Lundblad: Internationell klimatrapportering.
  • Monika Strömgren: Metan och lustgas i AFOLU.

Flöden av växthusgaser

Animalieproduktion och klimat

  • Jan Bertilsson: Utveckling av ny metodik för skattning av emission av växthusgaser från idisslare.
  • Karl-Ivar Kumm: Långsiktiga miljökonsekvenser av animalieproduktionens teknik- och strukturutveckling.

Nytt klimat och nya djursjukdomar

Fler tips på kontakter

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

 

Verksamhet inom program Klimat

Uppbyggnad av fluxtorn i Asa försökspark, fotograf Leif Klemedtsson
Uppbyggnad av fluxtorn i Asa försökspark. Foto:Leif Klemedtsson.

Inom programmet beräknas hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för uppföljning av FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet. Genom arbetet med Svenska fenologinätverket och naturenskalender.se följs också förändringar i naturens kalender.

Verksamhetslänkar

Samarbeten

 

Samarbeta med oss!

Ola Langvall

Ola Langvall, koordinator
0472-263180, 070-6005226
Enheten för skoglig fältforskning, SLU.


Data


Aktuellt

2015-11-30 -  SLU ordnar två sidoevenemang om skog under klimatmötet
Hur kan skog och skogsbruk bidra till klimatarbetet? Det är temat för två seminarier som hålls den 5 och 7 december under klimatmötet i Paris.
2015-06-23 -  Försämrad fiskhälsa oroar forskare
Trots att halterna av de flesta miljögifter och tungmetaller minskar i kustbestånd av abborre och tånglake mår fisken allt sämre. Vad det beror på, vet forskarna ännu inte.
2015-06-08 -  Forskning om snöleoparder i blogg från National Geographic
Förra veckan uppmärksammades Örjan Johanssons forskning om snöleoparder i National Geographic's Cat Watch Blog.
Sidan uppdaterad: 2015-05-06. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se