Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Klimat

Himmelslandskap. Foto: Ann-Katrin Hallin.

Klimatrapportering för uppföljning av internationella mål

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem och därmed påverka de areella näringarna. Därför är det viktigt att redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk.

Program Klimat ska stödja arbete för miljömålet "Begränsad klimatpåverkan". På kort sikt prioriteras arbete med Sveriges internationella klimatrapportering. I programmet beräknar hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för uppföljning av FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet.

Samarbeta med oss!


Data


Aktuellt

2014-04-15 -  Topp för sorkar och lämlar i år
Uppgången för sorkar och lämlar i fjol innebär att bestånden troligen når en topp i år. Det innebär att 2014 kommer att vara ett bättre år för de rovdjur som är specialiserade på smågnagare som föda, än...
2014-04-07 -  Kvicksilverexperter diskuterade skogsbruk och kvicksilver i Umeå
Närmare 30 forskare och experter med intresse för kvicksilver träffades på SLU Umeå för att diskutera kvicksilver och skogsbruk. Med på symposiet fanns även representanter från skogindustrin och myndigheter,...
2014-04-07 -  Elever hjälpte forskare med höstobservationer
Ett varmare klimat medför tidigare vår och senare höst. I ett massexperiment hjälpte drygt 10 000 elever forskare att studera klimatförändringarnas effekt på hösten hos lövträd. Sammanlagt observerade...
Sidan uppdaterad: 2013-09-26. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen