Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Klimat

Himmelslandskap. Foto: Ann-Katrin Hallin.

Klimatrapportering för uppföljning av internationella mål

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem och därmed påverka de areella näringarna. Därför är det viktigt att redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk.

Program Klimat stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering. 

Kontakter inom program Klimat

Koordinator för program Klimat

Svenska fenologinätverket

Klimatrapportering

Flöden av växthusgaser

Fler tips på kontakter

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

 

Verksamhet inom program Klimat

Uppbyggnad av fluxtorn i Asa försökspark, fotograf Leif Klemedtsson
Uppbyggnad av fluxtorn i Asa försökspark. Foto:Leif Klemedtsson.

Inom programmet beräknas hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för uppföljning av FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet.

Genom arbetet med Svenska fenologinätverket och www.naturenskalender.se följs också förändringar i naturens kalender.

Verksamhetslänkar

Samarbeten

 

Samarbeta med oss!

Ola Langvall

Ola Langvall, koordinator
0472-263180, 070-6005226
Enheten för skoglig fältforskning, SLU.


Data


Aktuellt

2016-04-28 -  Hack for Sweden får innovationspris
Hack for Sweden har tilldelats Kartografiska sällskapets innovationspris år 2016.
2016-04-20 -  Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset
Artdatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelades i dag Rolf Löfgren, vid en ceremoni i samband med Flora- och faunakonferensen. Rolf Löfgren får priset för sina enastående insatser för skyddet av svensk...
2016-03-13 -  Visualisering av stadens möjligheter – Divercity – vann Hack for Sweden Award 2016
Hack for Sweden Award tilldelas i år laget Ge0Hack3rs för tjänsten Divercity, en webbtjänst som hjälper invånare, besökare, planerare och näringsliv att utnyttja stadens möjligheter.
Sidan uppdaterad: 2016-03-16. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen