Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Klimat

Himmelslandskap. Foto: Ann-Katrin Hallin.

Klimatrapportering för uppföljning av internationella mål

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem och därmed påverka de areella näringarna. Därför är det viktigt att redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk.

Program Klimat ska stödja arbete för miljömålet "Begränsad klimatpåverkan", bl.a. prioriteras arbete med Sveriges internationella klimatrapportering. I programmet beräknas hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för uppföljning av FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet. I programmet ingår också arbetet med att följa förändringar i naturens kalender genom arbetet med Svenska fenologinätverket och naturenskalender.se.

Data


Aktuellt

2015-02-24 -  New Insights – om vatten, bioenergi och växtproduktion
Huvudtema i årets utgåva av SLU:s internationella magasin New Insights är vatten, vattenbruk och fisk. Även bioenergi och växtproduktion speglas.
2015-02-04 -  Oikos-möte i Umeå lockade närmare tvåhundra ekologer
Omkring 200 ekologer besöker den 4–6 februari SLU i Umeå och Umeå universitet för att diskutera det senaste inom ekologisk forskning.
2015-01-30 -  Mårdhundsprojektet får utmärkelse för informationsarbete
Mårdhundsprojektet, där SLU är partner, är ett av 13 projekt som prisas med "Best LIFE Nature/Information Project award” bland totalt 46 utvärderade projekt.
Sidan uppdaterad: 2014-11-27. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se