Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom program Klimat

Koordinator för program Klimat

Rapportera fenologiska observationer, fenologiväktare

  • Kjell Bolmgren: Koordinator för Svenska fenologinätverket, naturenskalender.se, höstförsöket och vårförsöket som är en del av naturens kalender i skolan, m.m.

Klimatrapportering

  • David Alger: Ajourhållning och uppdatering av databas för leverans av underlagsdata till internationell rapportering av växthusgaser för sektorn LULUCF.
  • Annemieke Gärdenäs: Verifiering av Sveriges klimatrapportering.
  • Mattias Lundblad: Internationell klimatrapportering.
  • Monika Strömgren: Metan och lustgas i AFOLU.

Flöden av växthusgaser

Animalieproduktion och klimat

  • Jan Bertilsson: Utveckling av ny metodik för skattning av emission av växthusgaser från idisslare.
  • Karl-Ivar Kumm: Långsiktiga miljökonsekvenser av animalieproduktionens teknik- och strukturutveckling.

Nytt klimat och nya djursjukdomar

 
Sidan uppdaterad: 2014-11-27. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se