Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom program Klimat

Koordinator för program Klimat

  • Ola Langvall: Koordinator för program Klimat, fenologiska observationer i försöksparker.

Rapportera fenologiska observationer, fenologiväktare

Klimatrapportering

Flöden av växthusgaser

Animalieproduktion och klimat

  • Jan Bertilsson: Utveckling av ny metodik för skattning av emission av växthusgaser från idisslare.
  • Karl-Ivar Kumm: Långsiktiga miljökonsekvenser av animalieproduktionens teknik- och strukturutveckling.

Nytt klimat och nya djursjukdomar

 
Sidan uppdaterad: 2013-01-11.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen