Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom program Övergödning

Koordinator för program Övergödning

SLU Nav (fd VattenNAV)

Datavärdskap och dataleveranser jordbruksmark

  • Katarina Kyllmar: Ansvarar för datavärdskap jordbruksmark. Dataleveranser Typområden på jordbruksmark.
  • Göran Johansson: Dataleveranser växtnäringsförluster från Observationsfält på jordbruksmark

Beräkningsmodeller

Vattenanalyslaboratorier

 
Sidan uppdaterad: 2014-11-25. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se