Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Verksamhet inom program Övergödning

Faruk Djodjic, SLU, tar ett vattenprov, fotograf Mats Wallin, SLU

I program Övergödning ingår hela kedjan från provtagning till färdiga kunskapsunderlag.

Provtagning/insamling av data: Vattenprovtagning sker kontinuerligt inom de båda miljöövervakningsprogrammen:

De data som samlas in genom miljöövervakningen lagras, kvalitetssäkras och tillgängliggörs via datavärdskap jordbruksmark.

Kunskapsunderlag: En central del av programmet handlar om att med hjälp av beräkningsmodeller, analysera olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i ett avrinningsområde. Denna verksamhet samordnas inom ramen för SLU vattenNAV. Nationellt sker ett samarbete inom SMED-konsortiet kring beräkningar av belastningen av näringsämnen till omgivande vatten. Våra beräkningsmodeller används också i olika Östersjösamarbeten, till exempel EU-projektet Baltic Compass.
Sidan uppdaterad: 2012-11-19.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se