Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Foto: Beautiful Sweden

Program Sjöar och vattendrag

Program Sjöar och vattendrag ska bidra till att ge en helhetsbild över vattenstatus och kemisk-fysisk påverkan på sjöar och vattendrag och större vattensystem. Resultaten ska ge underlag för uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag och övriga miljömål med vattenanknytning. Aktuellt är också att stödja olika myndigheters arbete med EG:s ramdirektiv för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet.

Kontakter för program Sjöar och vattendrag

  • Stina Drakare: Koordinator för program Sjöar och vattendrag
  • Erik Petersson: Bitr. koordinator för program Sjöar och vattendrag
  • Jens Fölster: Flodmynningar, vattenkemi i sjöar, trendstationer i vattendrag, miljömålsuppföljning, återhämtning från försurning.
  • Maria Kahlert: Miljöövervakning och bedömningsgrunder för kiselalger i vattendrag.
  • Hans Lundqvist: Miljöövervakning av lekvandrande laxfisk i Umeälven och Sävarån.
  • Lars Sonesten: Datavärdskap Sjöar och vattendrag, underlag för internationell rapportering av vattendragsbelastning, SMED, miljöövervakning stora sjöarna, samordnad recipientkontroll (SRK)Vattenkemiska analyser
  • Christian Demandt: Regionala referensstationer, vattenkemiska analyser.
  • Ulf Grandin: Integrerad miljöövervakning (IM).

Medverkande institutioner

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Verksamhet inom Sjöar och vattendrag

Foto: Mats Gerentz, SLU

Sjöar och vattendrag är ett av de större programmen inom SLU:s miljöanalys. Vi har en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet. Våra uppdragsgivare är bl.a. Havs- och vattenmyndigheten Öppnas i nytt fönster, Naturvårdsverket Öppnas i nytt fönster, Vattenmyndigheterna Öppnas i nytt fönster, olika länsstyrelser, kommuner, vatten­vårds­förbund och vattenförbund.

Vi är även på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärdar för vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag.

Miljöövervakning och miljöanalys (datainsamling, beståndsanalys m.m.)

Inventeringar och kunskapsunderlag

Information och rapportering


Program Sjöar och vattendrag administreras av:
 SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap

 

Samverka med oss!

Stina Drakare och Erik Petersson, koordinator respektive biträdande koordinator för program Sjöar och vattendrag, SLU:s miljöanalys.

Kontaktpersoner:

Stina Drakare, koordinator
018-67 31 02
Inst. för vatten och miljö, SLU

Erik Petersson, bitr. koordinator
010-478 42 39
Inst. för akvatiska resurser, SLU


Kunskapsbank: Sjöar och vattendrag

2015-12-22 -  Hopp för laxen
Först höll älvsfisket på att knäcka laxstammen. Sen kom flottningen. Och havsfisket. Och kraftverksbyggandet. Men är det som kanske räddar laxen en sjukdom och miljögifter?
2015-12-21 -  Finare filter i vattenverken fixar dricksvattnet
Sex miljoner svenskar får sitt dricksvatten direkt eller indirekt berett från ytvatten. Men många svenska ytvatten har under de senaste åren blivit allt mer brunfärgade av humus. SLU och vattenverken har...
2015-12-16 -  Grodyngels kroppsmått avslöjar hormonstörande ämnen
Från laboratoriestudier vet forskare att grodyngels utveckling kan indikera påverkan av hormonstörande ämnen och kemikalier i ett vatten. Men hur ser det ut i fält? Och hur kan fältresultaten användas...
2016-04-05 -  Så ser förekomsten ut av högfluorerade ämnen och växtskyddsmedel i våra vatten
Nya undersökningar bekräftar bilden av att högfluorerade ämnen, PFAS, från punktkällor som brandövningsplatser, kan utgöra en risk för människors hälsa och miljö. De halter av växtskyddsmedel som hittats...
Sidan uppdaterad: 2016-03-23. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen