Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Foto: Beautiful Sweden

Program Sjöar och vattendrag

Program Sjöar och vattendrag ska bidra till att ge en helhetsbild över vattenstatus och kemisk-fysisk påverkan på sjöar och vattendrag och större vattensystem. Resultaten ska ge underlag för uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag och övriga miljömål med vattenanknytning. Aktuellt är också att stödja olika myndigheters arbete med EG:s ramdirektiv för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet.

 Läs mer om verksamheten i program Sjöar och vattendrag
 Kontakt inom program Sjöar och vattendrag

Samverka med oss!

Stina Drakare och Erik Petersson, koordinator respektive biträdande koordinator för program Sjöar och vattendrag, SLU:s miljöanalys.

Kontaktpersoner:

Stina Drakare Öppnas i nytt fönster, koordinator
018-67 31 02
Inst. för vatten och miljö, SLU

Erik Petersson Öppnas i nytt fönster, bitr. koordinator
010-478 42 39
Inst. för akvatiska resurser, SLU


Kunskapsbank: Sjöar och vattendrag

2014-03-04 -  Oklara effekter på kvicksilver i abborre efter avverkning
SLU-forskare har mätt halten av kvicksilver i abborre i elva små, svenska skogssjöar. Gemensamt för sjöarna är att skog avverkats i närheten av sjön under mätperioden.
2013-07-16 -  Vill få med medborgarna i besluten om allmänningar
"Vi behöver skapa mötesplatser där den gemensamma kunskapsbasen kan öka". Det menar Nadarajah Sriskandarajah, eller Sri som han gärna kallar sig, professor i miljökommunikation vid SLU.
2014-04-07 -  Kvicksilverexperter diskuterade skogsbruk och kvicksilver i Umeå
Närmare 30 forskare och experter med intresse för kvicksilver träffades på SLU Umeå för att diskutera kvicksilver och skogsbruk. Med på symposiet fanns även representanter från skogindustrin och myndigheter,...
2013-06-11 -  Mer gubbslem förväntas i ett varmare klimat
Ett varmare klimat och brunare vatten leder troligen till att algen gubbslem blir allt vanligare i våra badsjöar, och blomningarna kommer att bli mer omfattande. Det visar Karin Johansson i en avhandling...
Sidan uppdaterad: 2014-11-27. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen