Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom program Sjöar och vattendrag

  • Stina Drakare: Koordinator för program Sjöar och vattendrag
  • Erik Petersson: Bitr. koordinator för program Sjöar och vattendrag
  • Jens Fölster: Flodmynningar, vattenkemi i sjöar, trendstationer i vattendrag, miljömålsuppföljning, återhämtning från försurning.
  • Maria Kahlert: Miljöövervakning och bedömningsgrunder för kiselalger i vattendrag.
  • Hans Lundqvist: Miljöövervakning av lekvandrande laxfisk i Umeälven och Sävarån.
  • Lars Sonesten: Datavärdskap Sjöar och vattendrag, underlag för internationell rapportering av vattendragsbelastning, SMED, miljöövervakning stora sjöarna, samordnad recipientkontroll (SRK)Vattenkemiska analyser
  • Christian Demandt: Regionala referensstationer, vattenkemiska analyser.
  • Ulf Grandin: Integrerad miljöövervakning (IM).

 

 

 
Sidan uppdaterad: 2014-11-27. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se